עדכון חדשות |

: החלטת בג"צ על כליאת מבקשי המקלט

חברה נכתב על ידי

מותר לכלוא מבקשי מקלט למשך שנה וכל מי שכלוא ב"חולות" תקופה העולה על שנה ישוחרר לאלתר תוך 15 יום. כך פסק בג"ץ אתמול (יום ג' ה – 11.8.15) בהרכב של 9 שופטים. בית המשפט קבע כי החזקה ב"חולות" למשך 20 חודשים, כפי שקבעה הממשלה, איננה חוקתית, אולם בכל זאת אימץ את החלטת הממשלה לכלוא את מבקשי המקלט ורק הגביל אותה בפרק זמן של עד שנה וכל מי שכלוא ב"חולות" תקופה העולה על שנה ישוחרר לאלתר תוך 15 יום. לרשות המדינה עומדת חצי שנה על מנת לגבש הסדר חלופי לתקופת ההחזקה ב"חולות". בפסק הדין נקבע כי אם בתום תקופת ששת החודשים לא תחוקק הכנסת הוראות חדשות לעניין זה, תפקע סמכותו של ממונה ביקורת הגבולות להוציא הוראות שהייה למבקשי המקלט.

זו הפעם השלישית בה בג"צ פוסק בנוגע לתיקון לחוק. אך בשונה מהפעמים הקודמות, בהן קבע כי עצם כליאת מבקשי מקלט ב"חולות" אינה חוקתית ויש לסגור את המתקן, הפעם נדחתה העתירה בכל הנוגע לעצם הסמכות להורות למבקשי מקלט לשהות במתקן "חולות". ניתן רק להתהות מה נשתנה במתקן "חולות" ובתנאי המחייה הקשים שמצדיק את חוקיותם?

קבוצת תאטרון של מבקשי מקלט וישראלים המציגים את המציאות בה חיים מבקשי המקלט בארץ:

יחד עם זאת, נדחתה העתירה נגד כליאת מבקשי מקלט בכלא "סהרונים" עם הגעתם לישראל למשך 3 חודשים לצורך זיהוי ובדיקת אפשרות גירוש.

ארגוני זכויות האדם שעתרו הגיבו להחלטה ואמרו כי: "בית המשפט הבהיר היום, בפעם השלישית, כי גם הפעם המחוקק לא הקדיש מחשבה ודיון מעמיק לפני שהורה על שלילת חירותם של אלפי בני אדם. המדיניות כלפי מבקשי מקלט לא יכולה להסתכם בשלילת חירות המונית של חפים מפשע או הזנחה מוחלטת של הנושא. אנחנו קוראים לממשלה להפנות את היצירתיות והמשאבים שהושקעו בכליאה ובניסיונות ללחוץ על מבקשי המקלט להתייאש ולעזוב, להשקעה במדיניות שתוכל להטיב עם מבקשי המקלט ועם תושבי דרום תל אביב גם יחד: הפניית הכספים שיועדו לכליאה בשיפור שירותי הרווחה, הבריאות והדיור במקומות המאכלסים מבקשי מקלט ויצירת פיזור טבעי ברחבי הארץ על ידי הענקת רשיונות עבודה מוסדרים, ותמריצים להעסקה ברחבי הארץ".

ארוע "הייד פארק" בגינת לוינסקי בהשתתפות תושבים ותושבים ותיקים, חדשים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה:

  כתבות ווידאו שחבל לפספס