שקיפות פיננסית

Available in English

בין השנים 2008-2020 הוענקו לטלוויזיה החברתית מענקים מהקרנות הבאות:

– הקרן החדשה לישראל (ישראל)
– האיחוד האירופאי
– סיגריד ראוזינג טראסט (בריטניה)
– אננברג (ארה"ב)
– הקרן לשלום במזרח התיכון (ארה"ב)
– אוקספאם (בריטניה)
– קרן אנה פרנק (שוויץ)
– איקס מינוס ווי (הולנד)
– חבצלת – הקרן ההומניטרית (ישראל)
– בריטיש שלום-סלאם טראסט (בריטניה)
– קורדאייד (הולנד)
– EMHRF קרן אירופה-המזרח התיכון לתמיכה במגיני זכויות אדם (דנמרק)
– AFSC (ארה"ב)
– CCFD – (צרפת)
– רוזה לוקסמבורג (גרמניה)
– ספארקפלאג (ארה"ב)
– הקס אפר (שוויץ)
– מדיקו (גרמניה)
– מזון (ארה"ב)

פעילותה של הטלוויזיה החברתית מתאפשרת בין היתר ע"י תרומות של יחידים וע"י פעילות מניבת הכנסה עצמאית.

להלן דיווח שנתי על סכומי המענקים שהועברו מקרנות לטלוויזיה החברתית (מדובר בכל הקרנות ולא בהכרח ב"ישות מדינית זרה"):

2008
הקרן החדשה לישראל: 25,000 דולר ארה"ב
קרן אננברג: 25,000 דולר ארה"ב
אוקספאם ג'י. בי: 26,000 ש"ח

2009
הקרן החדשה לישראל: 25,000 דולר ארה"ב
אוקספאם ג'י. בי: 26,000 ש"ח
הקרן לשלום במזרח התיכון: 7,000 דולר ארה"ב
חבצלת – הקרן ההומניטרית: 5,000 ש"ח

2010
הקרן החדשה לישראל: 25,000 דולר ארה"ב
סיגריד ראוזינג טראסט: 15,000 פאונד
קרן אנה פרנק: 3,000 דולר ארה"ב
איקס מינוס ווי: 1,000 יורו

2011
קרן אירופה-המזרח התיכון לתמיכה במגיני זכויות אדם: 20,000 יורו
הקרן החדשה לישראל: 25,000 דולר ארה"ב
קורדאייד: 17,450 יורו
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 3,000 פאונד
הקרן לשלום במזרח התיכון: 4,000 דולר ארה"ב
איקס מינוס ווי: 1,000 יורו

2012
קורדאייד: 71,000 יורו
סיגריד ראוזינג טראסט: 32,000 פאונד
הקרן החדשה לישראל: 25,000 דולר ארה"ב
אי. אף. אס. סי: 10,000 דולר ארה"ב
קרן אירופה-המזרח התיכון לתמיכה במגיני זכויות אדם: 5,000 יורו
סה. סה. אף. דה: 4,000 יורו
הקרן לשלום במזרח התיכון: 4,000 דולר ארה"ב
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 3,000 פאונד

2013
קורדאייד: 70,345 יורו
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
הקרן החדשה לישראל: 29,000 דולר ארה"ב
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
ספארקפלאג: 10,000 דולר ארה"ב
הקרן לשלום במזרח התיכון: 5,000 דולר ארה"ב
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 3,300 פאונד

2014
קורדאייד: 79,014 יורו
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
הקרן החדשה לישראל: 16,500 דולר ארה"ב
אי. אף. אס. סי: 18,000 דולר ארה"ב
הקרן לשלום במזרח התיכון: 5,000 דולר ארה"ב
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 4,000 פאונד
רוזה לוקסמבורג: 22,000 ש"ח
איקס מינוס ווי: 2,000 יורו

2015
קורדאייד: 50,000 יורו
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
אי. אף. אס. סי: 16,000 דולר ארה"ב
הקרן לשלום במזרח התיכון: 4,980 דולר ארה"ב
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 1,000 פאונד
סה. סה. אף. דה: 5,000 יורו
איקס מינוס ווי: 500 יורו
הקס אפר: 91,294 ש"ח

2016
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 11,435 פאונד
סה. סה. אף. דה: 17,000 יורו
הקס אפר: 155,300 ש"ח
איקס מינוס ווי: 2,000 יורו
רוזה לוקסמבורג: 5,000 יורו
מדיקו: 5,000 יורו

2017
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
אי. אף. אס. סי: 25,000 דולר ארה"ב
סה. סה. אף. דה: 10,000 יורו
קרן אירופה-המזרח התיכון לתמיכה במגיני זכויות אדם: 18,000 יורו
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 5,000 פאונד
הקס אפר: 195,378 ש"ח
מזון: 31,000 דולר ארה"ב

2018
סיגריד ראוזינג טראסט: 50,000 פאונד
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
סה. סה. אף. דה: 14,000 יורו
האיחוד האירופאי: 319,732 ש"ח
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 5,000 פאונד
הקס אפר: 121,654 ש"ח
מזון: 35,000 דולר ארה"ב
מדיקו: 10,000 יורו
קרן אירופה-המזרח התיכון לתמיכה במגיני זכויות אדם: 16,358 יורו

2019
סיגריד ראוזינג טראסט: 75,000 פאונד
סה. סה. אף. דה: 75,236 ש"ח
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
מזון: 30,000 דולר ארה"ב
האיחוד האירופאי: 227,094 ש"ח
הקס אפר: 68,576 ש"ח
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 5,000 פאונד

2020
סיגריד ראוזינג טראסט: 75,000 פאונד
סה. סה. אף. דה: 16,000 יורו
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
מזון: 30,000 דולר ארה"ב
האיחוד האירופאי: 214,907 ש"ח
בריטיש שלום-סלאם טראסט: 5,000 פאונד
איקס מינוס ווי: 2,000 יורו

2021
סיגריד ראוזינג טראסט: 75,000 פאונד
סה. סה. אף. דה: 16,000 יורו
אי. אף. אס. סי: 15,000 דולר ארה"ב
מזון: 35,000 דולר ארה"ב
האיחוד האירופאי: 46,940 ש"ח