ידיעה כתובה |

: השוהים ב"חולות" ישוחררו בתוך שלושה חודשים

חברה נכתב על ידי

בג"ץ ביטל (שוב) חקיקה ראשית של הכנסת.
בפסק דין שניתן היום, 22.9.14, קיבל בג"ץ ברוב דעות את העתירה השנייה שהגישו ארגוני זכויות האדם נגד התיקון לחוק מניעת הסתננות. בג"ץ הורה לשחרר את כל מי שנשלחו למתקן חולות בתוך שלושה חודשים וביטל את הסעיף בחוק שאפשר לעצור למשך שנה (בכלא "סהרונים") את מי שנכנס לישראל לאחר חקיקתו. מי שיוחזקו ב"חולות" בשלושה חודשים הקרובים יתבקשו להתייצב פעמיים ביום במקום שלוש.

כזכור לפני שנה פסל בג"ץ את התיקון לחוק שאפשר החזקת אלפי מבקשי מקלט ופליטים במעצר. בעקבות פסה"ד חוקק תיקון חדש שאפשר את הקמת מתקן חולות, בו נכלאו אלפי בני אדם תוך שהותר להם לצאת בשעות היום עם חובת התייצבות שלוש פעמים ביום: בוקר, צהריים וערב וחובת לינה במתקן.

"אנחנו פליטים" – הפגנת ענק (לדף הכתבה »)

הפגנת ענק מרגשת, שקיימו מבקשי המקלט מאפריקה, מול משרד הפנים, ביום שלישי 11/2/2014. המפגינים צעדו נגד כליאתם הצפויה במתקן הכליאה החדש "חולות" וקראו לממשלת ישראל להכיר בזכויותיהם כפליטים.
עלה ב: 11/02/2014


מתוך פסק הדין שכתב השופט פוגלמן:

211. מצאנו כי סעיף 30א לחוק אינו מידתי. מצאנו כי פרק ד' לחוק אינו מידתי. הכרזנו על בטלותם. אכן, "הכרזה על בטלותו של חוק או חלק ממנו היא עניין רציני. לא על נקלה יעשה כן השופט" (עניין מנהלי ההשקעות, בעמ' 386). כפי שהוסבר שם, גם אנו לא ביקשנו להכניס עצמנו לנעלי המחוקק או לשאול מהם האמצעים שבהם היינו בוחרים אילו היינו נמנים עם הרשות המחוקקת. קיימנו ביקורת שיפוטית. לא בחנו את תבונתו של החוק; בחנו את חוקתיותו. מסקנתנו הייתה כי הוראות סעיף 30א ופרק ד' לחוק אינן חוקתיות.

212. לא נעלם מעינינו כי תוצאת פסק דיננו זה היא שאנו שבים ומבטלים חקיקה ראשית של הכנסת. ערים אנו לכובד משקלה של דוקטרינת הפרדת הרשויות. איננו מבקשים "לחרוש שלא בהיתר בשדה של הרשות המחוקקת", ו""זהיר-זהיר נהלך עד שנורה על פסלותה של הוראה שבחוק הכנסת" (עניין עמותת מחויבות, בעמ' 518). אלא שהסדרים שקבע התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות פוגעים בצורה מהותית, עמוקה ויסודית בזכויות אדם. אין הם עומדים בתנאי פסקת ההגבלה, ואין הם צולחים את הביקורת החוקתית. משכך, לא ניתן אלא להכריז על בטלותם. לא ברצון עשינו זאת; מכוח חובתנו עשינו זאת.

213. משהגיעה עת סיכום, אבקש להגיד גם זאת: בקרבנו מצויים עתה רבים שבאו כאורחים לא קרואים. חלקם של המסתננים נמצאים בישראל כבר שנים ארוכות. הם יצרו קשרים חברתיים והקימו משפחות, אימצו תחביבים ורכשו שפה. בשלב זה, הרחקתם מישראל אינה נראית באופק. אכן, שהייתם היא עול כלכלי וחברתי על תושבי המדינה. איננו עיוורים לקשיים שעמם מתמודדים תושבי דרום תל-אביב וערים אחרות. עם זאת, נתונים עדכניים מלמדים כי תופעת ההסתננות אינה כשהייתה. אף שגבולה הדרומי של ישראל אינו חסין מפני חצייה בלתי מבוקרת, ואף שמסתננים "חדשים" עודם עוברים בו ונכנסים בשערי המדינה – חלה ירידה ניכרת במספר המסתננים הנכנסים לישראל. 45 מסתננים בלבד עשו את דרכם ארצה בשנת 2013. מאז חקיקת תיקון מס' 4 לחוק ועד לחודש יוני 2014 נכנסו לישראל רק 19 מסתננים. שינוי נסיבות זה מחייב חשיבה מחודשת. הוא מציע הזדמנות לגבש פתרון מקיף בראייה רוחבית.

אכן, אין חולק כי הגעתם של עשרות אלפי מסתננים לשטחה של ישראל היא סוגיה סבוכה; סוגיה סבוכה – אך גם סוגיה אנושית. בידי המדינה נתונים כלים רבים המאפשרים לה להתמודד עם תופעת ההסתננות, והמחוקק הוא הריבון לבחור בפתרון החוקי המתאים. פתרונות חוקיים רבים באים בחשבון – אך עליהם להיות חוקתיים. על פתרון חוקתי לשקף את האיזון בין טובת הכלל לבין טובת הפרט. עליו לצמצם את הפגיעה בתושבי מרכזי הערים מזה, ובמסתננים מזה. על המחוקק לבחור באמצעי שפגיעתו בזכויות אדם היא מידתית. הלב מבין את הקשיים, אך הדעת אינה סובלת את הפתרון שנבחר. סעיף 30א ופרק ד' לחוק למניעת הסתננות אינם חוקתיים. הם אינם יכולים לעמוד.

מוטסים עלי, מבקש מקלט מדארפור ומי שנודע כאחד ממובילי המחאה נגד הכליאה, הביע אופטימיות זהירה: "אני מפחד מניסיונות נוספים של הממשלה לפגוע במבקשי המקלט שחוששים לחזור למקומות שמהם ברחו, אבל מאד מאד מקווה שזו תהיה הזדמנות לסוויץ' במחשבה, שיבינו שאנחנו בסך הכל בני אדם שברחו מסכנת חיים, ויאפשרו למבקשי המקלט להתקיים פה בכבוד ואפילו לתרום לחברה. אני מתנגד לכל מעשה אלימות ומקווה שגם לתושבי דרום תל אביב תהיה הקלה במצוקה."

תגובת המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים למען זכויות אדם ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל:
"בית המשפט הבהיר היום פעם נוספת, באופן חד משמעי וחריף, כי המדיניות כלפי מבקשי מקלט לא יכולה להסתכם בכליאה המונית של אנשים חפים מפשע או הזנחה מוחלטת של הנושא. אנו קוראים לממשלה: זה הזמן לפעול באופן אמיתי למען תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט גם יחד – על ידי השקעת כספים בשיפור שירותי הרווחה, הבריאות, והדיור במקומות המאכלסים מבקשי מקלט, ויצירת פיזור טבעי של הקהילות על ידי הענקת רישיונות עבודה מוסדרים ותמריצים לבעלי עסקים ברחבי הארץ".

השר אורי אריאל תוקף בחריפות את פסק בג"ץ: "השופטים שברו היום שיא חדש בהפניית עורף למדינת ישראל. קשה להאמין שבג"ץ במו ידיו פוגע ביכולתה של ישראל להגן על עצמה מתופעת ההסתננות. איזה ערך יש לגדר הגבול כאשר כל מסתנן יודע שבג"ץ כובל את ידי המדינה והיא לא תוכל לעשות כלום?
זהו יום שחור לשלטון החוק בישראל"

  כתבות ווידאו שחבל לפספס