תמלול הכתבה: פרופיילינג גזעני

אבי יאלו: הפרופיילינג הוא בעצם תיוג אתני שמתייג אותך, לא כי עשית משהו, לא כי עשית איזה תנועה מחשידה, לא כי אתה נמצא במקום שבו יש איזה אירוע פלילי כלשהו, אלא מעצם היותך אתה אז מזהים אותך כאיזשהו איום על הסביבה.

אן סוציו: כששוטר, לדוגמא, שיש לו סמכויות פועל כלפי בן אדם מסוים על פי השיוך הקבוצתי שלו כאן אנחנו מדברים על פרופיילינג גזעי, זאת בעצם התופעה שהיא פסולה. היא פסולה מבחינת החוק, היא פסולה מבחינת זכויות היסוד.

שאהיר כבהא: כשאני הולך פה ברחוב ואני רואה שני פלסטינים שעוצרים אותם ברחוב, ואני שואל את עצמי: "למה עצרו אותם? למה שיעצרו אותם?

אן סוציו: המשטרה כיום לטעמי לא מכירה בעובדה שהשוטרים נוקטים בפרופיילינג גזעי.

קריינות: בשבועות האחרונים תיעדתי עשרות מקרים בהם המשטרה נטפלה לאנשים במרחב הציבורי. ברוב הממקרים האנשים שעוכבו היו אנשים לא לבנים.

א': שכחתי את המסיכה שלי

קריינות: בפרק הזה אבחן את התופעה - פרופיילינג גזעני. כיצד המשטרה מתעמרת באופן מגמתי ואף אלים באוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית.

כתב: כמה דוח?

א': 200 שח

כתב: אתה רואה אנשים אחרים פה בלי מסיכות?

א': כן הרבה! יש הרבה אנשים פה בלי מסיכות! האנשים שעצרו אותם פה, רק ערבים, רק ערבים.

כתב: למה זה נראה לך?

א': ככה

אבי יאלו: המקומות האלה, הפארקים, מספיק עכשיו, אתה יודע ערב חשיכה, יושבים פה חבר'ה,  יושבים החברים, מספיק שהם יישבו כאן כדי ששוטרים יבואו יתעמרו בהם, כל מיני פקחים למיניהם, "מה אתם עושים כאן? למה אתם נמצאים כאן?"

אן סוציו: אני אתן לכם דוגמא של מקרה שאנחנו מטפלים בו כרגע. בחור בן 17 הוא היום, יוצא אתיופיה, ההורים שלו, הוא נולד בארץ, גר בחולון. כבר שלוש פעמים בשנים האחרונות שוטר עוצר אותו ברחוב, סתם ליד הבית שלו, מתחת לבית, ומבקש ממנו לראות תעודה, שואל אותו: "מה אתה עושה פה, מאיפה אתה?" פעם אחת גם עשו עליו חיפוש. הוא כבר שלוש פעמים עבר פרופיילינג משטרתי, עבר הפעלת סמכות של שוטר כלפיו,  הוא שואל את עצמו למה, אנחנו לקחנו את התיק הזה והגשנו תביעה נזיקית, ואמרנו יש כאן תופעה. אחת הפרקטיקות שזיהינו כפרקטיקה שבה נכנס הרבה מאוד עניין של פרופיילינג זה בקשה של תעודת זהות.

שוטר: "תעודת זהות, יש? תראה לי בבקשה.

אבי יאלו: כאשר שוטר עוצר אותך הוא ניגש אליך, דבר ראשון שהוא אומר לך זה: "מי אתה, תציג לי תעודת זהות". זה לא וולנטרי.

קריינות: החוק להחזקת תעודת זהות והצגתה חוקק ב- 1982 ומאפשר לשוטר לדרוש מאדם להזדהות בפניו באמצעות תעודת זהות. "הסמכות לדרוש הזדהות בפני שוטר אינה דורשת חשד לביצוע עבירה מצד האזרח הנבדק, אולם היא תופעל בקיומה של עילה סבירה בהתאם לנוהל זה."

אן סוציו: כרגע הנוהל מחייב עילה סבירה, מה זה עילה סבירה? אין לי מושג, זה יכול להיות הכל.

אבי יאלו: חייבים להציג תעודת זהות כי זה חוק, רק מה, שבאמצעות החוק הזה הם מתעמרים, הם מקיימים הלכה למעשה את הפרקטיקה של הגזענות, של הפרופיילינג, כן? כי לא מבקשים מכולם "תציג לי תעודת זהות" סתם ככה בצורה רנדומלית, לא, זה קורה רק כאשר מדובר בשחורים וערבים בעיקר.

אן סוציו: זה ימשיך לחיפוש בדרך כלל,

כתב: חיפוש גופני?

אן סוציו: חיפוש גופני, כן, כשחיפוש גופני מחייב חשד, הבעיה ששוב, שוטרים לא נדרשים למלא דו"ח, אפילו על חיפוש. שוטר עושה עליך חיפוש גופני הוא לא צריך מלא דוח, כלום. ולכן אנחנו עתרנו לבג"צ ודרשנו שייקבע שלא, למשטרה אין סמכות לעכב אנשים במרחב הציבורי ולבקש מהם תעודה מזהה ללא חשד סביר. כי כשהם לא מוגבלים בכלום זה ברור שמה שנכנס לשם זה הטיות, סטריאוטיפים.

דג'ן מנגשה: מה ההבדל בין בן אדם לבן שיושב מולך לבין בן אדם בעור כהה שיושב פה והמשטרה באה וניגשת אליך באופן אוטומטי. שוטר בא, לא ניגש אליך "שלום", לא, פה זה תמונה אחרת. קודם כל הוא מתקרב אליך ממש שני מטר, אז הוא ישר מאיים.

עובר אורח בטיילת: עבר לידי שוטר, הסתכל עליי והלך כמה מטרים וחזר. בא אליי ואמר לי "מאיפה אתה? למה אתה פה? מה אתה עושה פה בדיוק? למה אתה לא שם מסיכה?" נתתי לו את תעודת הזהות שלי. כולם, כמעט כולם בלי מסיכה.

כתב: למה אתה חושב שעצר דווקא אותך?

עובר אורח בטיילת: לא יודע, כי אני נראה כמו ערבי נראה לי.

אן סוציו: ללמרבה הצער הרבה אנשים באוכלוסייה מתייחסים לזה בצורה כזאת. של מה העניין, אתה מציג תעודת זהות וממשיך בדרכך אבל זה ממש לא ככה.

אבי יאלו: זה בעצם פגיעה בזכויות הפרטיות שלנו, וזה תזכורת למעשה, התעודת זהות זה לא עניין של להציג תעודת ולהציג אותה, זה לא הסיפור הגדול, אלא למה בכלל היותי שחור זה חשד לכשעצמו.

אן סוציו: הטענה של המשטרה הייתה,  ולדעתי זאת טענה מקוממת, שלמשטרה יש סמכות פיקוח, סמכות פיקוח על מה שקורה במרחב הציבורי. אז אנחנו מנסים גם לשנות את הגישה הזאת של המשטרה שרואה בעצמה כאיזשהו שריף שיכול כאילו מתי שבא לו להיכנס לי לפרטיות.

כתב: המשטרה מסבירה שפרקטיקת הפרופיילינג יעילה ומביאה לתוצאות בשטח שטבעי לחשוד באנשים מאוכלוסיות מסוימות, אך מה הן ההשלכות?

רוני אלשיך: מטבע הדברים כאשר שוטר פוגש חשוד, מטבע הדברים המוח שלו חושד בו יותר, מאשר היה חושד בו אילו היה מישהו אחר, זה טבעי.

אבי יאלו: גופים מסוימים שבעצם אומרים שאין פה פרופיילינג, שאין פה גזענות, אלא שיש פה אוכלוסייה שיותר עבריינית, יותר קרימינלית, היא שגויה מיסודה.

אן סוציו: אתה יכול ללכת ולהסביר את זה, או שיש נגדם יותר שיטור יתר, או שזה אוכלוסייה שבאה מרקע סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך ולכן בסביבה כזאת ייתכנו יותר עבירות.

אבי יאלו: באתיופיה לא היה שייך בכלל כל העולם הזה של עולם הפשע, לא היה דבר כזה, במשך שנים אמרו לנו שהקהילה נחמדה, צנועה, שקטה, אצלנו אין משפחות פשע, אין לנו פה סוחרי סמים, וכל מיני דברים כאלה, יש בקטנה.

אן סוציו: יעילות לא יכולה להצדיק פגיעה קיצונית כל כך בזכויות אדם. יש גבול למה שאנחנו יכולים להסכים שיקרה כשעל כל בן אדם שבסוף תגלה עברת 200 שלא עשו שום דבר, ואתה הרסת להם את החיים, אוקיי? צריך להבין פרופיילינג הורס חיים, אוקיי? אנשים חושבים, טוב, ביג דיל, עברת חיפוש, לא.

אבי יאלו: מספיק שהם יישבו כאן כדי ששוטרים יבואו יתעמרו בהם, ובקלות, זה יכול להגיע לשיח של אותם חבר'ה שיגידו לו "מי אתה בכלל, הא, מי אתה, לא שם עליך" או משהו בסגנון הזה כדי שזה יהפוך להיות ל"העלבת עובד ציבור" ויסתיים גם ב"תקיפת שוטר", יגיע למשטרה. זה למעשה, המרחבים האלה מייצרים את הכמות הכי גדולה של אותם "פושעים וקרימינלים" שממלאים את בתי הסוהר.

כתב: גם דג'ן מספר לנו על מצב דומה בקרב קהילת מבקשי המקלט.

דג'ן מנגשה: תוך כדי שאתה מדבר איתם, ישר עוצרים אותך ולוקחים אותך כי תקפת אותם כביכול,  או קיללת או "העלבת עובד ציבור" זה נקרא? דברים שאנחנו לא יודעים בכלל לעשות את הדברים  האלה הם נותנים לך. כאילו אתה אשם. זה באמת מכעיס, ואנחנו עוברים את זה אני אומר לך יומיומית.

אן סוציו: אתה יכול להתחצף לשוטר בלי שזה יהפוך להיות "העלבת שוטר" או "תקיפת שוטר" או מה שזה לא יהיה ואנחנו רואים את זה שוב ושוב, עד כמה שוטרים עוברים משיחה עם בן אדם, שיכול להיות שעולה טונים, למעצר אלים, זה תוך שניות, ועל כלום.

דג'ן מנגשה: לפני שבוע גם ראינו ברחוב צ'לנוב, מה שהם עשו לו, ישב ליד הבית שלו, אדם יחסית... אני מכיר אותו אישית, ישב עם חברים שלו, הבית שלו והחנות שהוא עובד בה הם צמודים אחד לשניה, הוא ישב שם לקח בירה אחת, שלוש מכוניות של יס"מניקים והמשטרה, הם ריסקו אותם מכות. רואים אפילו בסרטונים, רץ ברשתות החברתיות.

אבל מה אתם עושים!?

דג'ן מנגשה: וריסקו אותו, ריסקו אותו מכות, ולמחרת שחררו אותו, למה? ככה, בא להם, מה לעשות. מה שיוצא לתקשורת אני אומר לך, זה ממאה יוצא אחד.

כתב: כשהמשטרה עושה שימוש בפרופיילינג, לעיתים המרחק בין בדיקה שגרתית של ת.ז  למהלך של שליפת אקדח וירי הוא קצר יותר משאפשר לדמיין.

חדשות כאן: זהו איאד אלחלק, בן 32, עם צרכים מיוחדים שנורה היום למוות בעיר העתיקה בירושלים.

אבי יאלו: תראה, הקשר בין שיש בין הפרופיילינג שיש סביב הקהילה האתיופית, הקהילה השחורה פה, לבין הסיפור של איאד אלחלק בירושלים, זה יושב על אותה תשתית, על אותה תשתית תפיסתית.

שאהיר כבהא: הפחד לפספס "מחבל", הפחד לפספס "חשוד", כל "חשוד ערבי" הפך להיות מחבל,  סכנה לציבור. אסור לי בתור ערבי להיות "חשוד", ערבי פלוס חשוד שווה סכנה לציבור, סכנה לציבור, אני שוטר עם אקדח, מרים עליך את האקדח.

אן סוציו: כלפיי לשוטר יהיה הרבה יותר טווח זמן לדבר איתי, לבדוק איתי, לנסות להשתמש אולי באמצעים פחות חמורים.

שוטרים: בוקר טוב אדוני, מה שלומך? תעודת זהות, יש? תראה לי בבקשה.

אן סוציו: זה בדיוק הבעיה, שיש לנו כאן באוכלוסייה 20 אחוז מהאוכלוסייה שלנו שנתפסים בעיני המשטרה כטרוריסטים.

אבי יאלו: הרי למה אותם שוטרי מג"ב ידם הייתה קלה מאוד על ההדק, זה לא כי עכשיו מדובר פה באיזה טרוריסט, הם רק דמיינו, קישרו בין זה שהוא ערבי לבין האיום שהוא מהווה אז יש פה סכנה מיידית. "את הסכנה צריך לנטרל אותה, כמה שיותר מהר." אותו דבר עם סלמון טקה, אותו דבר אצל הסיפור של יהודה ביאדגה. למה זה היה אמור להיגמר ככה?

אן סוציו: פרופיילינג הורס חיים. הוא הופך בן אדם לאדם שנמצא כל הזמן בתחושה שהמרחב שלו סוגר עליו. שאין להם חופש.

קריאות: צדק לסלומון! צדק לאיאד!

אבי יאלו: הפרופיילינג זה דבר שצריך להוקיע אותו, ואסור לנרמל אותו, אסור להפוך את זה לאיזושהי נורמה, לאיזשהו דבר שכאילו חיים את זה, "אז יש גזענות, עושים עליכם פרופיילינג אז בסדר, תחיה עם זה, יאללה, נחמד" לא! אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא שחור, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא לבן, אף אחד לא רוצה שירדפו אותה בגלל שהיא אישה, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא לה"טבי. אנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית שלא מסתכלת על הצבע שלנו, שלא מסתכלת על הלאום שלנו, שלא מסתכלת על הנטיות המיניות שלנו, שיסתכלו עלינו כאנשים שווים, כולנו שווים, ואין שום סיבה שבחלק יתעמרו ובחלק לא יתעמרו.

קריאות: צדק לסלומון! צדק לאיאד!

 

סוף תמלול הכתבה: פרופיילינג גזעני

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס