יום שני   26-02-2018

אישורים ודוחות

ניתן לצפות באישורים הבאים ע"י הקלקה או להוריד אותם ע"י קליק ימני ושמירה בשם:

אישור ניהול תקין

אישור גוף משדר בטלוויזה בכבלים ובלווין

אישור לצורך ניכוי מס (פטור)

אישור ניהול פנקסי חשבונות

תעודת התאגדות: הטלוויזיה החברתית – לקידום סדר יום חברתי בישראל

אישור בעלות חשבון בנק ופרטי החשבון

דוח כספי מבוקר וחתום לסוף שנת הכספים האחרונה

דוח סיכום פעילות לשנת 2016 (אנגלית)