אישורים ודוחות

ניתן לצפות באישורים הבאים ע"י הקלקה או להוריד אותם ע"י קליק ימני ושמירה בשם:

אישור ניהול תקין

אישור גוף משדר בטלוויזה בכבלים ובלווין

אישור לצורך ניכוי מס (פטור) וניהול פנקסי חשבונות

תעודת התאגדות: הטלוויזיה החברתית – לקידום סדר יום חברתי בישראל

אישור בעלות חשבון בנק ופרטי החשבון

דוח כספי מבוקר וחתום לסוף שנת הכספים האחרונה

דוח כספי מבוקר וחתום לסוף שנת הכספים האחרונה (אנגלית)

דוח סיכום פעילות לשנת 2020 (אנגלית)

שקיפות פיננסית