ידיעה כתובה |

: מילון מושגים בזכויות חברתיות וכלכליות

חברה נכתב על ידי

ישנם מונחים ומושגים רבים המהווים בסיס להבנת הזכויות המגיעות לכל אזרח ואזרחית – אז מדוע קיים חוסר ידע משווע לגביהם? עמותת "ידיד" פרסמה מילון מושגים מרוכז בנושאים כלכליים וחברתיים שונים מנת להקל על הציבור להבין את זכויותיהם ומה מגיע להם. למילון המלא.

את מילון המושגים החליטה עמותת "ידיד" להוציא לאחר שנתקלה בחוסר ידע משווע מצד הציבור לגבי מושגים ומונחים רבים שהם בסיסיים בהבנת הזכויות המגיעות לכל אזרח. "בלי ידע בסיסי זה אנחנו במקרים רבים לא יודעים כיצד להכין תוכנית עבודה שיכולה לסייע לפונים שלנו למצות ולממש את הזכויות הבסיסיות המגיעות להן" אומרים בעמותה. לכן הוחלט להכין מילון, שמחולק לפי נושאי תוכן מרכזיים כמו דיור, תעסוקה, בריאות, ביטוח לאומי וכד'. המילון מסביר ומגדיר מושגים שונים שיוכל לסייע לכל מי עוסק בתחום של מיצוי זכויות. שימוש נכון במילון יכול לעזור לצמצם פערים חברתיים וכלכליים ולסייע להתמודד עם עוני ומצוקה כלכלית.

מילון מושגים בזכויות חברתיות וכלכליות, עמותת ידיד.

בין המושגים שהגדירה העמותה ניתן למצוא:
מהי תקופת אבטלה – תקופת הזכאות לדמי אבטלה הנעה בין 175-50 ימים בהתאמה לתנאי הזכאות הקבועים בחוק.
מהן ההגבלות המיוחדות המוטלות על חייבים – רשות האכיפה והגבייה יכולה להטיל על החייב הגבלות שונות כאשר נחשב כמשטמת מתשלום חובותיו שמטרן להפעיל לחץ על החייב להסדרת החוב. ההגבלות אותן ניתן להטיל הן: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על אחזקה וחידוש של רישיון נהיגה, גבלות על ניהול חשבון בנק, הגבלות על שימוש בכרטיס אשראי והגבלות על מעורבות בתאגיד.
מהו נציב פניות הציבור לנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומהן סמכויותיו- גוף המסייע לציבור במימוש זכויותיו לפי חוק בריאות ממלכתי. מבוטח הסבור כי נפגעו זכויותיו לפי חוק זה רשאי להגיש קבילה לנציבות. החוק קובע כי הנציב רשאי לברר תלונות פרטניות, לדווח על ממצאיו ולהמליץ לכל גורם מוסמך באיזה אמצעים לנקוט כנגד מי שהוגשה עליו תלונה.

למושגים נוספים והורדת המילון המלא בלינק זה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס