ידיעה כתובה |

: מסילת ברזל על יישובים בדואים

חברה נכתב על ידי

תכנית "מסילת ערד" הינה מסגרת תכנונית להתוויית מסילת ברזל מחושמלת לעיר ערד, בשטח של כ- 4700 דונם. עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון ומרכז עדאלה הגישו ביום חמישי, 10.8.17, לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום התנגדות לתכנית, וביקשו מהוועדה לבחון חלופות שפגיעתן בזכויות של תושבי האזור הבדואים פחותה יותר. את ההתנגדות לתכנית הגישו סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני מעדאלה ודפנה ספורטה ונילי ברוך מבמקום, בשם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ומספר תושבים מהיישובים הבדואים באזור.

רכבת ישראל

בהתנגדות צוין כי תוואי המסילה יגרום לפגיעה קשה בזכויות התושבים הבדואים באזור: "למרות החשיבות הרבה בהקמת מסילה שתאפשר לכלל תושבי המרחב תחבורה ציבורית נוחה ומהירה יותר ממקום מגוריהם אל הערים והיישובים בסביבה, התוואי המוצע יביא לפגיעה נרחבת בתושבים הבדואים המתגוררים לאורך התוואי ובכלל זה, חסימת דרכי גישה לכפרים הנמצאים לאורך התוואי ומניעת גישה לבתי מגורים ושטחי חקלאות; הטלת מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות בצדי התוואי ועל גבי רצועות קרקע רחבות בהם קיימים אותם ישובים בדואים; מניעת השימוש בשטחי חקלאות מעובדים בתחום התוואי; הפקעת אדמות נרחבת; הריסות בתים ופינוי; והגבלות חמורות על אפשרויות הפיתוח והבנייה…".

הארגונים הביאו בהתנגדותם לתכנית מספר דוגמאות המוכיחות כי מנסחי התכנית התעלמו מהשלכותיה על כ- 50,000 תושבים בדואים המתגוררים בכסייפה ואלפורעה וכן בכפרים הלא מוכרים: אל בחירה, אל מזרעה, קטמאת וע'זה. כך, למשל, צוין בהתנגדות ביחס לכפר אלפורעה, כפר הנמצא בהליכי תכנון, כי "התוואי המוצע של הרכבת יביא להריסת עשרות מבנים קיימים בכפר, ויטיל מגבלות על עשרות מבנים נוספים אשר נמצאים ברצועת הרכבת המוצעת. מבנים רבים נוספים יושפעו ממטרדי רעש, זיהום וקרינה של הרכבת הסמוכה. מצב זה יכול להוביל לעיוותים תכנוניים רבים כתוצאה מאי לקיחה בחשבון את צורכי הכפר התכנוניים וההתפתחותיים ולהערים קשיים בפני האפשרות של תכנון הולם ומקיים לכפר, ובכך לטרפד את החלטת הממשלה להכיר בכפר."

הפגנת בדואים נגד הריסת בתים בבאר שבע | צילום: הטלוויזיה החברתית

משכך, נטען בפניית הארגונים כי התכנית לא התבססה על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית לכל תושבי האזור: "המחדל של רשויות התכנון מתייחס לאי בדיקה עניינית של המסכת העובדתית שביסוד קבלת ההחלטה בדבר הפקדת התכנית הנדונה הינו חמור ביותר, במיוחד כאשר מדובר בהחלטה החורצת את גורלם של מאות משפחות להרס בתיהם, להרס השקעותיהם הכלכליות ולפגיעה בחיי חברה ובחייהם השבטיים. הלכה פסוקה היא כי כל רשות מנהלית, בבואה לקבל החלטה, חובה עליה להתבסס על תשתית עובדתית מתאימה ומספקת. שהרי אין טעם בהחלטה, חוקית ככל שתהיה, אם אין היא מתאימה לנסיבות העובדתיות של המקרה."

'במקום' ועדאלה הציעו תוואי חלופי למסילה אשר פוגע בצורה פחותה יותר בזכויותיהם של תושבי האזור: "מוצע לבחון הסטת המסילה מצפון לכביש 31, תוך התחשבות בתכניות פיתוח קיימות ובשטחים החקלאיים באזור. היתרון המרכזי של הסטת התוואי צפונה הוא העובדה ששטח זה פנוי לגמרי מכל בינוי, דבר שיצמצם לאין ערוך את הפגיעה במרקם הבנוי והאנושי הקיים. מעיון במסמכי התכנית נראה כי תוואי זה לא נשקל."

לאור האמור לעיל, ביקשו 'במקום' ועדאלה כי תכנית "מסילת ערד" תידחה במתכונתה המוצעת וכי רשויות התכנון יבחנו חלופות שאינן כרוכות בפגיעה כה חמורה בזכויות התושבים הבדואים באזור.

די לממשלת הדחפורים – די להריסת בתים (לדף הכתבה »)(Available in English)

מאות מפגינים/ות קראו לשר אורי אריאל לפרק את הרשות להתיישבות בדואית, לפטר את המנכ"ל יאיר מעיין בשל התבטאויותיו הגזעניות ולעצור לאלתר את הריסות הבתים.
הופק ע"י: | עלה ב: 30/07/2017

  כתבות ווידאו שחבל לפספס