תמלול הכתבה: די לממשלת הדחפורים – די להריסת בתים

קריאות בהפגנה: כן כן לבנייה, לא לא להריסה.
כן כן להכרה, לא לא לעקירה.
דובר בהפגנה: אנחנו דורשים לפרק את רשות ההתיישבות הבדואית לאלתר. אנחנו דורשים מראשי הרשויות והמועצות אצלנו בנגב, וכל מי שנמצא להחרים, ממש להחרים את מעיין וחבורתו.
אינסאף אבו שארב: אי אפשר לשכוח גם את ההתבטאויות הגזעניות שלו, כלפי האוכלוסייה הבדואית, שהבדואים גנבי אדמות, ואין להם... זכויות ואין להם כאילו, בן אדם כזה לא יכול להיות עם כל הדעות הגזעניות שהוא מחזיק בהם, הוא לא יכול לנהל את הסיפור הזה של ההסדרה ושל ההכרה. כי זה לא ייקח אותנו לשום מקום.
מאג'דל כאמלת: הטענות שלנו נגד הרשות, צריך לפרק אותה בכלל. צריך להכיר ביישובים האלה. ואנחנו לא רוצים מישהו, גוף מקשר בנינו לבין הממשלה. אנחנו התקשורת ישירה עם הממשלה.
יעלה רענן: שניהם, אורי אריאל, ויאיר מעיין הם המון משאבים, והמון כוח, עכשיו מה שהם פועלים הם מנסים לעשות כל מאמץ, לסיים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים, איך מסיימים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים? זה מוחקים אותם! לוקחים את כל מאה אלף האנשים שגרים בתוך הכפרים האלה, ומקווצ'צ'ים ומקווצ'צ'ים או בתוך איזה שהוא, מתחם עירוני שהכפר שלהם יהפוך למשהו עירוני, או פשוט לקחת ולהעביר אלפי אנשים מהכפר לתוך גבולות עירייה קיימת.
דב חנין: המאבק שלכם הוא מאבק לא רק על הבית שלכם, המאבק הזה הוא מאבק על הבית של כולנו. כי אם בבית של כולנו תהיה אפליה ותהיה שנאה, אז אין לנו בית. ואנחנו נאבק על הבית שלנו, ואנחנו נעשה את הבית הזה בית צודק, ובית שיוויוני ומקום לכולנו.
מרים אבו אלקיעאן: זה להיות במדינה שאתה אמור להיות אזרח שלה, לחיות פה כל הזמן שאתה כל הזמן תחת איום, שאולי יהרסו לך את הבית, אולי יהרגו אותך, אולי יהרגו את הילדים שלך, חוץ מהבעיות הנפשיות שהם גורמים לילדים שלנו, שהם באים, קמים בלילות ובוכים. ילדים קטנים, הילדות שלי אומרות לי כל הזמן, למה הם הורסים לנו את הבתים. הילדה שלי כדי לשמח אותי מתפללת שלא יהרסו לנו את הבית, אתה מבין? ילדה בת ארבע, שלוש שנים. אני אומרת, לא יהרסו את הבתים שלנו, אנחנו נשאר כאן.
קריאות בהפגנה: כן כן להכרה, לא לא לעקירה.

סוף תמלול הכתבה: די לממשלת הדחפורים – די להריסת בתים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס