ידיעה כתובה |

: רשות המים מפרה התחייבות להפסיק ניתוקים

חברה נכתב על ידי

במכתב דחוף שנשלח בשבוע שעבר על ידי יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ אבישי ברוורמן ויו"ר סיעת העבודה ח"כ איתן כבל, למנכ"ל רשות המים אלכסנדר קושניר, נכתב כי "בימים האחרונים הובא לידיעתנו, כי בעקבות החלטת מועצת רשות המים, שבראשה אתה עומד, רשות המים אינה מתכוונת לעמוד בהתחייבות מפורשת שניתנה לנו, לפיה הרשות תאסור על תאגידי המים לנתק מים לחייבים כאמצעי לגביית חובות.  צר לנו לומר, שההתנהלות של רשות המים בנושא הניתוקים היא לא פחות ממחפירה. במשך שנים לא הוסדר הנושא ולאחר שהכנסת כבר הבהירה את עמדתה, אנו מצפים מרשות ממשלתית לפעול ברוח העמדה החד משמעית שהציגו מרבית חברי הוועדה, ולכל הפחות בהתאם להתחייבות המפורשת שניתנה על ידי הרשות לחברי הכנסת." עוד כתבו חברי הכנסת כי "מישיבות ועדת הכלכלה שעסקו בכללי הניתוקים, עלה כי ההתנגדות לניתוקי מים היא חוצת מפלגות ושיקולי קואליציה ואופוזיציה. חברי הכנסת הבהירו כי מדובר בכלי לא לגיטימי שפוגע בכבוד האדם וכי לא יסכימו לביזוי ועדת הכלכלה והכנסת כולה רק משום שרשות המים טרם הצליחה למצוא את המנגנון המתאים לאסדרת הנושא."

לידי הועדה הגיעו דיווחים מארגוני שטח כי גם לקראת ראש השנה בוצעו ניתוקי מים למשפחות מוחלשות, והם ביקשו מרשות המים לפעול ברוח התחייבויותיה ולהביא להפסקת ניתוקי מים בתקופת חגי תשרי. בתחילת מושב החורף של הכנסת, מיד לאחר החגים, צפויה להתכנס ועדת הכלכלה של הכנסת כדי לדון בהתנהלות רשות המים ובהתחייבות הרשות להפסקת הניתוקים.

ח"כ ברוורמן וכבל מציינים כי "בישיבה שהתקיימה בתאריך ה-27 לאפריל 2014, בהשתתפות ההנהלה הבכירה של הרשות, נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר וסמנכ"ל עמותת "ידיד" רן מלמד, ניתנה התחייבות מפורשת להפסקת השימוש בניתוקי מים, על ידי סמנכ"לית אסדרה ברשות המים, הגב' תמי שור. הגב' שור הודיעה, כי רשות המים תגבש כללים חדשים לגביית חובות לפיהם יפעלו התאגידים, ובמסגרתם תשלל מהם האפשרות לנתק את החייבים.

סמנכ"ל עמותת "ידיד" רן מלמד אמר בתגובה כי התנהלות רשות המים גובלת ברשלנות פושעת. לא מדובר בפעם ראשונה בה רשות ממשלתית מבזה את החלטות הכנסת וועדותיה, במקרה דנן מדובר בהוספת חטא על פשע באשר רשות המים עצמה הודיעה על כוונתה לאסור על תאגידי המים להשתמש בניתוק המים ככלי לגביית חובות. 

Water_tap_brass

  כתבות ווידאו שחבל לפספס