ידיעה כתובה |

: מדד המגדר 2014: אי שוויון מתמשך

חברה נכתב על ידי

מדד המגדר של "שוות"-המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, אשר מתפרסם מידי שנה מאז 2004, יצא החודש במהדורה מעודכנת לשנת 2014.

מטרתו העיקרית של המדד היא לבדוק את היחס בין גברים לנשים בקטגוריות שונות ולשקף מקומות בהם קיים אי שוויון לאורך זמן. כלומר, לא רק להצביע על הפערים, אלא גם לעקוב אחר התמורות במצב הנשים בישראל לעומת הגברים, לאורך השנים. כבכל שנה, מבוסס מדד המגדר על חישוב אי השוויון במספר ממדים: שוק העבודה, אלימות כלפי נשים, פריפריה, החברה הערבית, בריאות, עוני, השכלה ועוצמה. השנה נוספו שני קריטריונים נוספים: מגדור מקצועי ומצב משפחתי.

ממצאי המדד אינם אופטימיים. ניתן לראות כי למרות השינויים הרבים שחלו בחברה הישראלית בעשור האחרון, ובהם מספר שיפורים במעמד האישה במגוון תחומים, מצב אי-השוויון המגדרי בשנת המדידה האחרונה, 2012, זהה כמעט לחלוטין לשנת המדידה הראשונה, ולא חל בו שיפור משמעותי.

22

מתוך: מדד המגדר 2014, מכון ון ליר

11

מתוך: מדד המגדר 2014, מכון ון ליר

לפי המדד, נשים עניות יותר מגברים לאורך כל השנים, וייצוגן בכנסת הוא תמיד נמוך בהרבה מייצוגן באוכלוסייה. נתון מעניין הוא שעל אף ששיעורי ההשכלה בקרב נשים גדל משמעותית, ואף עלה על שיעור הגברים, מצבן בשוק העבודה נשאר זהה. נשים משתכרות 85% משכר הגברים, ומועסקות במשרות חלקיות כמעט פי 2 מגברים במדינה. כל אלו מעידים כי לא ננקטת המדיניות המתבקשת לסגירת הפערים המגדריים בישראל.

הפתרונות המוצעים על ידי "שוות" לצורך צמצום הפערים מתבססים ראשית כל על הכרה בבעיה, ולדבריהן, "חשיבה מגדרית". כלומר, התאמה של המערכת החברתית, הכלכלית והפוליטית באופן שיכלול נשים ולא ידיר אותן. מבחינה מעשית הן מדברות על ייצוג הולם לנשים בפורומים של קבלת החלטות על ידי שימוש באפליה מתקנת, קיצוץ בשעות העבודה, הארכת חופשת הלידה והקצאת חלק ממנה לאב, על מנת לקדם את האיזון ביחסי עבודה ומשפחה.

כתבה שהפקנו על מדד המגדר בשנה שעברה:

מדד המגדר (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

המונח "מגדר"מתייחס להגדרות החברתיות של תפקידי גברים ונשים ולציפיות החברתיות המנתבות אותם למיקומים חברתיים שונים בעולם הכלכלי, הפוליטי, האזרחי והתרבותי. המבט המגדרי, מצביע על האופנים שבהם ההסדרים החברתיים הללו, מפרידים בין נשים וגברים ומיצרים אי שוויון ביניהם. כדי לחשוף את המנגנונים המכוננים אי-שוויון יצר "שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית" - את "מדד המגדר", הכולל שורה של מדדים לבחינת אי השוויון בין גברים לנשים.
הופק ע"י: | עלה ב: 16/10/2013

  כתבות ווידאו שחבל לפספס