ידיעה כתובה |

: סכנת הסגירה של תיאטרון מלנקי- התגובות

תרבות נכתב על ידי

השבוע ראיינו את מנהלי קבוצת התיאטרון מלנקי במהלך חזרות שהם עורכים להפקה החדשה. מלנקי הוא תיאטרון שמבוסס על יוצרים, ופונה לקהל יוצאי חבר העמים. בעקבות המשבר הפיננסי שנקלעו אליו, ושורשיו בקנס שהושת עליהם על ידי משרד האוצר בעקבות הרשעתו ב"פעילות צינור" בזמן ששיתפו פעולה עם עמותה נוספת לתרבות רוסית בהפקת פסטיבל משותף במימונו של משרד הקליטה. הקנס שמכביד על תקציבו המדולל ממילא של התיאטרון, עלול להוביל לסגירתו.

הנה הכתבה: 

צינור מלנקי (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

תיאטרון מלנקי שהוקם בשנת 97, המהווה בית לתכנים ויוצרים יוצאי חבר העמים, נמצא בסכנת סגירה, בשל התמודדות עם קשיים כלכליים הנובעים מבעיית תקצוב. בנוסף המדינה קנסה את התיאטרון מכיוון ששימש "צינור" להעברת כספים לפסטיבל שערך בשותפות עם משרד הקליטה. למרות שמשרד האוצר הקטין את הקנס בחצי ופרש אותו בהסדר של חמש שנים, התיאטרון נמצא בקשיים כספיים המאיימים על קיומו.
הופק ע"י: | עלה ב: 24/06/2014

ממשרד האוצר נמסר לנו כי "בביקורת עומק שבוצעה בתיאטרון מלנקי, התגלה ממצא חמור של העברת כספי תמיכה מהתיאטרון לעמותת פניני המוזיקה תוך הצגת מצג שווא כי הפעילות, לשמה ניתנו כספי התמיכה, תבוצע על ידי התאטרון. על פי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן, במקרה של דיווח לא נכון, נדרשת השבה של כל כספי התמיכה שהועברו לגוף. בהתחשב במצבו הפיננסי של התאטרון הוחלט להקל על התיאטרון ולדרוש השבה של חלק מהסכום (פחות מ- 50% מסכום התמיכה) בפריסה לחמש שנים".

זוהי תגובת משרד התרבות והספורט לנאמר בכתבה: "לאור ההערכה שרוחש משרד התרבות לפעילות האמנותית הייחודית והאיכותית של תיאטרון 'מלנקי' הוא הצליח לשכנע את החשב הכללי במשרד האוצר להפחית לפנים משורת הדין את גובה הקנס שעמד על 740 אלף שקלים לסכום של  175 אלף שקל בלבד. מסכום זה נותרה בפועל יתרה בסך 40 אלף שקלים שגם אותה החליט סגן החשב הכללי לפרוס למספר שנים על מנת להקל על התיאטרון ולא לפגוע בפעילותו השוטפת. יצויין כי ההחלטה על הטלת קנס על תיאטרון מילנקי התקבלה באופן בלעדי על ידי החשב הכללי במשרד האוצר זאת בעקבות ביקורת עומק שביצע החשב הכללי בשנת 2010 ובה התגלו ליקויים חמורים בהתנהלות הכספית של עמותת התיאטרון האסורים על פי חוק ומנוגדים להוראות משרד האוצר המתייחסים לחלוקת כספי ציבור.  באותה ביקורת התגלה בין השאר כי העמותה מסרה דיווח כוזב ושימשה עמותת "צינור" לעמותה אחרת הנתמכת ע"י משרד הקליטה.  במקביל, המשיך משרד התרבות לתמוך בתיאטרון באופן שוטף על מנת שלא לפגוע בפעילותו.  תעיד על כך יותר מכל העובדה שהמשרד העביר לתיאטרון בשנים האחרונות את גובה התמיכה המרבי בהיקף של כ – 75% מתקציבו השנתי, ודאג השנה להעביר לו את המקדמות לחודשים ינואר – אפריל. משרד התרבות מצוי כל העת בקשר שוטף עם הנהלת 'מלנקי' ומשקיע מאמצים עילאיים כדי להגיש לה עזרה כך שתוכל לצאת לדרך חדשה בתמיכה בגיבוי מלא של המשרד כפי שהיה עד היום".

בתיאטרון מלנקי הגיבו לנו כך על הדברים-

שרית רמתי, מנכ"לית תיאטרון מלנקי: "לגבי הטענה לגובה התמיכה השנתית של משרד התרבות בתיאטרון מלנקי- 740,000 ₪ זו הייתה גובה התמיכה ב- 2010, כולל סעיף מיוחד נוסף לשיפוצים. התמיכה האמתית השוטפת באותה השנה עמדה על כ- 550,000 ₪ בלבד והקנס הראשוני שהוטל עלינו עמד על 300,000 ₪ ולא כפי שנכתב. אנחנו שילמנו כבר כ- 120,000 ₪ מתוך החוב, האוצר דורש קנס מופחת בגובה 174,000 ₪, כך שההפרש שנותר לתשלום הוא 54,000 ₪. עד עכשיו, סוף יוני, קבלנו רק 25% מסך התמיכה השנתית שלנו ממשרד התרבות, אולי כמהלך ענישה, כנראה, כי כל יתר הגופים הנתמכים כבר קבלו את ההשלמה ל- 40% מסך התמיכה, נכון לחודש מאי. כך שהאמירה שהתמיכה ניתנת לנו לפנים משורת הדין, בשלב התחשבות מיוחדת במצבנו היא אמירה שקרית. אנחנו עומדים כרגע על גרעון בגובה 408,000 ₪ כתוצאה מהתשלום החלקי של הקנס, עם תביעות משפטיות של ספקים וחשבון שמעוקל על ידי הביטוח הלאומי וללא משכורות, אז על מה מדברים?".

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס