דעה על סדר היום |

ועידת השלום לפושעי מלחמה

מדינה נכתב על ידי

זה לא אירוע נדיר שעיתון לוקח על עצמו משימות שהן אינן עיתונאיות גרידא. גלובס מפיק בכל שנה את "ועידת ישראל לעסקים" – ועידה שמתקיימת בכל שנה אליה מוזמנים להתחכך זה בזה בעלי הון ופוליטיקאים, בדרך כלל במועד סמוך לאישור תקציב המדינה. הוועידה גם מוכרת בשל ההתנגדות הקבועה לה בשם "ועידת העשוקים". Ynet מפיק את "המורה של המדינה" – תחרות לקביעת המורים הטובים של השנה. הציבור מציע מורים, וועדה ממיינת ומסננת ולבסוף "ועדה ציבורית" קובעת מי הזוכים.
והנה ב-8 ביולי ועידה עיתונאית חדשה, הפעם של "הארץ" – "ועידת ישראל לשלום". הוועידה בגלגולה הקודם אמורה הייתה לשאת את השם "בחר בשלום. העם מאחוריך", עוד באותה התקופה שחשבו שהצעתו של מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי תעלה לדיון ושיש מקום להפעיל לחץ על הממשלה הישראלית כדי להגיב אליה בחיוב.
veidat-shalom
אז מי עומדים מאחורי "ועידת ישראל לשלום"?
מנכ"ל הוועידה עקיבא אלדר, עמוס שוקן, מו"ל "הארץ" וחבורת "מכובדים" – רבים מהאליטה הישראלית בראשם נשיא המדינה שמעון פרס, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, ואפשר להניח שבמציאות אחרת היינו רואים שם גם את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. בנוסף תמצאו שם את פרופ' מנואל טרכטנברג, את שגריר האיחוד האירופאי, מנהלי קרנות בינלאומיות, את ג'רמי בן עמי, נשיא השדולה האמריקאית J Street, ועוד. אם עוברים על התכנייה של הכנס בקפידה (יש יגידו בקטנוניות) מוצאים שם 51 גברים ומספר דומה אבל כתוב הפוך (15) של נשים, שחלקן מופיעות בחלקים האמנותיים יותר כגון: אחינועם ניני, עלמה זהר, מירה עואד וציפי לבני.

אין ספק שהוועידה מקדמת שלום של האליטה הישראלית-אמריקאית-פלסטינית, של שתי מדינות לשני עמים, ללא עיסוק בכיבוש (כלשהו), לעוולות (כלשהן) או לאחריות (של מישהו על משהו), הרי חלק ממכובדי הוועידה, במציאות ומקום אחרים היו נחשבים לפושעי מלחמה.

הדעות השמאליות יותר בוועידה יסופקו כנראה על ידי עיתונאי "עלה התאנה" של "הארץ" גדעון לוי ועמירה הס, שיזכו יחד ל-10 דקות, (אולי כקונטרה לדבריו של ח"כ נפתלי בנט "שלום בעידן הריאליזם"), שזה אף כפול ממה שמוקצה לדיון בוועידת השלום על סוגיית המים במסגרת "הסכסוך" (כן – רק 5 דקות).

במציאות המיליטריסטית הישראלית בה רק גברים שהחזיקו רובה פעם, הם הראויים להישמע בשיח על פיוס ושלום, חסרה עד מאוד הזווית של הנשים, או של אלו שלא מביאים איתם אג'נדה צבאית. הרי השיח המיליטריסטי חדר אלינו כל כך עמוק, שהוא חלחל גם לארגוני השמאל והשלום. גם שם נחשב יותר מי שהיה מפקד בכיר יותר ("לוחמים לשלום", "שוברים שתיקה", "האומץ לסרב" "יש גבול" ועוד), רובם רוצים לרכוש את לב הציבור בזכות הטיעון "אנחנו יודעים כי החזקנו בעבר נשק".

במציאות זו נשאלת שוב השאלה, היכן ארגוני הנשים? היכן הארגונים הפמיניסטים? היכן יוזמות וועידות השלום של קואליציית 1325, של קואליציית נשים לשלום, של מחסום ווטש, של איתך מעכי, של פרופיל חדש ושל כל מי שרואים בחברה שלנו קהילה אזרחית, שממנה אנו שואבים את כוחנו, ונותנים תוקף לעמדותינו ולמעשינו.

1325 ליישום בישראל (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

בשנתיים האחרונות פועלים ארגוני נשים לקדם תכנית פעולה כוללת, אשר תהווה בסיס לתכנית ממשלתית לשילוב נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. ב-31 באוקטובר, 13 שנים בדיוק לאחר החלטת האו"ם בעניין, השיקו הארגונים את התוכנית ליישום החלטת האו"ם - בישראל.
הופק ע"י: | עלה ב: 13/11/2013

 
 

הוספת תגובה לכתבה

לכתבה זו 2 תגובות באתר

  1. מי הם השמלאנים? 29 ביוני, 2014  בשעה 10:52

    מי הם הערב רב?(שמאלנים)? כשמשה רבנו נצטווה ללכת לפני פרעה ולעשות אותות ומופתים,היו לפרעה חכמים,ומכשפים,ובשם כולל נקראו חרטומי מצרים,מטרתם הייתה להכחיש את האותות והמופתים שמשה עושה על ידי בורא עולם,מטרתם הייתה לומר שכל אדם יכול לעשות אותם.כשיצאו בני ישראל מארץ מצרים,יצאו חלק מהחרטומים יחד עם בני ישראל,באותה מטרה להכחיש את מעשיו של הקדוש ברוך הוא,וכך הצליחו אותם חרטומים לגרום שבני ישראל ישארו במדבר ארבעים שנה ושיסבלו יסורים שונים,וכן,כל הגלות הזו,בגלל אותם חרטומים,או בשמם הנוסף שאלוקים קרא להם:ערב רב,כל מקום שנאמר בתורה-העם,הכוונה לערב רב,שהם נקראים גם בשם:שמאלנים/כופרים בבורא עולם/רוב התקשורת של היום היא:ערב רב(שמלאנים)/וכדומה/וכן כל אדם המנסה להשכיח את התורה מעם ישראל הוא ערב רב/,אותם ערב רב,לא התגיירו,הם לא יהודים,הם נשארו עם בפני עצמו,שחי בתוך בני ישראל.כל הטוב שנעשה להם תמיד הם התלוננו,תמיד התבכיינו,היה להם הכי טוב שיכול להיות,ויתלוננו,ראו את בורא עולם עין בעין וכפרו בו,כמו שיש היום מדענים רבים,שכופרים בבורא עולם,רואים אותו,יודעים אותו יותר טוב מכולם,יש להם הוכחות רבות לקיום הבורא,וכופרים בו,כמו אותם חרטומי מצרים,ראו את הניסים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,וכפרו בהם,כמו שאני יגיד היום,שאלוקים שמר עלינו מפני אסד,שהוא לא ישתמש נגדנו בנשק כימי,והם יגידו שזה לא אלוקים,אלא כוחות הביטחון או האמריקאים וכדומה,כמו שאסד ירה במפתיע נשק כימי על אזרחיו,יכל לעשות זאת נגדנו,ומי יודע כמה פעמים אסד ואו אחמדינג'אד או אחרים,ניסו להשתמש ולירות עלינו נשק כימי או אחר,והקדוש ברוך הוא שמר עלינו.וכן מי יודע מה רצו מאז ומעולם לעשות לנו הגויים רעות שונות ואלוקים הציל אותנו,מתי שהיה ריבוי גדול של חטאים,השגחתו של בורא עולם הסתלקה,והגויים עשו מה שרצו לעשות,זה רק מראה,מה הגויים חושבים עלינו תמיד לעשות לנו,ובורא עולם מצילנו מידם,ואין מה לעשות,כשמצטברים הרבה חטאים,באים יסורים גדולים וקטנים על בני האדם,ועוד אין אנו יודעים אלו חטאים עשינו בגילגולים קודמים.בורא עולם ציווה חוקים ומשפטים,וכשלא עושים אותם,מקבלים עונשים שונים,מי שצדיק גדול,מקבל ישר עונש,ומי שפחות,מקבל אחרי זמן מה,כל אחד לפי עניינו.אם אני הייתי במקום הקדוש ברוך הוא,והיה חוטא לי מישהו,בחטא הכי קל,הייתי מייסר את אותו אחד,הרבה יותר ממה שהבורא עושה,ובכל האכזריות שהייתי יכול,אך השם ברוך הוא אינו כן,נותן חיים אלוקים לחוטאים לו,בשעה שחוטאים לו,כגון:אדם נוסע ברכב ביום שבת,אלוקים נותן לאותו אחד,עיניים לראות,ידיים,רגליים,חיים,אויר לנשום,וכו',אם אני הייתי במקום הקדוש ברוך הוא,הייתי במקרה הטוב שולח מסוק אפצ'י,שיוריד את אותו אדם,כמה רחמן הקדוש ברוך הוא.אם היה חוטא לי אדם,ואני הייתי במקום ה',הייתי מייסר את אותו אדם טריליון שנים כנגד כל בריה שקיימת.צריך להגיד תמיד תודה לבורא שזה רק זה,ולסתום.חשוב לזכור הערב רב שונאים את הקדוש ברוך הוא ואת בני ישראל,הם האויבים הכי גדולים שיש לה' ולבני ישראל,הם יותר גרועים מהגויים.חיילי צה"ל מחרפים נפשם בכדי לשמור עליהם,והם הולכים למחסומים,יורקים על חייל צה"ל,אין מה לעשות יש מקומות שחייבים לעשות לאנשים מסוימים בידוק(כשאני הייתי בשירות סדיר,באו כמה שמאלנים,הייתי בש"ג,לא דיברתי איתם,לא אמרתי להם מילה,הם ירקו עלי וזרקו עלי אבנים,וקיללו אותי,ואני לא יכול לעשות כלום).הם מצלמים את חיילי צה"ל עוצרים מבוקשים,רוצחים וכדומה,ומפיצים בעולם שאנו מתעללים בערבים,שילכו לאירן ולסוריה,ושיצלמו את השוטרים האירנים והסורים מה הם עושים,נראה אותם.ועוד כשיש בממשלה שמאלנים,מה אנו יכולים לעשות?כל השנאה שיש נגדנו בעולם,הכל בגלל השמאלנים(הערב רב),הם שיוצרים את השנאה הזו כלפי עם ישראל,השמאלנים האלו הם הרבה יותר גרועים מארגוני הטרור.שארגוני הטרור,מבקשים להרוג את הגוף,אבל הערב רב,מבקשים להמית את הנשמות של עם ישראל,הערב רב מסיתים נגד ה' ומשיחו,שהכופרים האלו מבקשים להביא כמה שיותר יהודים שיכפרו בקדוש ברוך הוא,כשיהודי נרצח על ידי גוי,בגלל שהוא יהודי,הוא הולך ישר לגן עדן למדור שביעי,שהוא החשוב והטוב מרקיעי גן עדן,והגובה מכולם,והכי קרוב לקדוש ברוך הוא,וכל זה ללא דין,כל מעשיו הרעים של אותו יהודי נמחקים,והגמרא אמרה:הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן:מסכת פסחים דף נ עמוד א.בעוד שאר בני האדם כשהולכים מהעולם הזה,הולכים לבית דין של מעלה,בכדי לעמוד למשפט,אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,ואחר כך הם ממשיכים לדרך המגיעה להם.יהודי שכופר בקדוש ברוך הוא,הרי שאין לו חלק לעולם הבא,ואלו הערב רב,מנסים להפיל כמה שיותר בני אדם מאמונתם בבורא עולם.כמו שאי אפשר לומר על אוטו,שהיה פיצוץ ונהיה אוטו,האוטו לא יצר את עצמו,אלא חייב שמישהו יצר אותו,על אחת כמה וכמה אי אפשר להגיד על האדם שהיה פיצוץ ונהיה אדם וכדומה,שהוא הרבה יותר מורכב ומשוכלל,על אחת כמה וכמה,כל הבריאה הזו,אי אפשר להגיד שמפיצוץ נוצר העולם הזה,חייב שמישהו ברא אותו.ושוב יש לזכור,הערב רב אינם יהודים.ולסייע לאנשים האלו באיזה שהיא צורה,זה כמו,לגדל תנין בבית,שבאיזה יום הוא יטרוף אותך.

  2. עפרה 4 ביולי, 2014  בשעה 8:24

    תודה רבה אהוד. גם על הכתבה, גם על הכותרת.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס