דעה על סדר היום |

כשהמבקר מגלה אפליית נשים

חברה נכתב על ידי

אתמול פורסם דוח מבקר המדינה "ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי", אשר מגלה לנו את מימדי אי-השוויון המגדרי הקיים בישראל היום. המבקר השתמש בנתוני נציבות שירות המדינה, מהם לטענתו עולה כי קיים תת-ייצוג של נשים בדרגי הניהול הבכירים. לפי הדוח, למרות שבשנת 2011 שיעור הנשים שעבדו בשירות הציבורי עמד על 64%, שיעורן בדרג הבכיר ביותר היה 34%-32%, בדרג השני 36% ובדרג השלישי 44%-39%.

עם הפרסום של דוח מבקר המדינה אתמול, גופי התקשורת אמנם מיהרו להתייחס אליו, אך לרוב חטאו בסקירה שטחית של הממצאים הראשיים. כולם דאגו להעביר את המסר המרכזי של הדוח, באמצעות הצגת נתונים המראים שככל שדרגת התפקידים בשירות הציבורי עולה, כך כמות הנשים המכהנות בהם יורדת. מעבר לכך, נראה כי החלקים היותר מעניינים בדוח מבקר המדינה הם אלה הכוללים תובנות ומסקנות להגברת השוויון המגדרי בשירות הציבורי.

המבקר טוען שיש הכחשה בקרב מנהלים באשר לחסמים מבניים בחברות השונות עבור התקדמות נשים:

"מבין 41 המנהלים שענו לשאלוני הביקורת רק אחדים הכירו בקיום חסמים בארגונם. רוב המנהלים שוללים את קיומן של תרבות ארגונית מפלה ושל דעות סטראוטיפיות המונעות שילוב נשים בתפקידים בכירים בארגון, ולדעתם אין בארגוניהם חסמים כאלה, ולכאורה פתוחה הדלת לפני נשים להתמודד על תפקידים אלה ולהתמנות להם."

מכאן, הוא יוצא בהמלצה למנהלים, שלא הייתה מביישת ראשת חוג למגדר:

"להטמיע בארגוניהם "חשיבה מגדרית"; עליהם לחשוף את המבנה המגדרי בקרב כל חתכי המדרגים והתפקידים בארגון, לזהות את החסמים המונעים מינוי של נשים לתפקידים בכירים ולהביא לשינוי בתרבות הארגונית. הגברת המודעות להתפלגות המגדרית בארגון ולצורך באיזונה יש בכוחה להביא לשינוי בדפוסי החשיבה בדבר יכולתן של נשים לשמש בתפקידי מפתח בהנהלת הארגון."

בעקבות הנתונים המציגים את אי-השוויון המגדרי בשירות הציבורי, המבקר מעלה מסקנות רבות. אחת המסקנות החשובות שלו היא זו היוצאת נגד הכחשת החסמים שיש בפני נשים מלהתקדם:

"קולות הנשים כמעט אינם נשמעים במוקדי קבלת ההחלטות שבהם מוקצים המשאבים, מתקבלות החלטות ונקבעים סדרי העדיפות הלאומיים – נשים אינן מאיישות את המשרות הבכירות בשיעורים התואמים את כישוריהן, השכלתן ויכולתן; עובדה זו סותרת את הטענות הרווחות כי אין חסמים המונעים את שילובן של נשים בתפקידים אלו."

ברוח דברים אלו, כדאי מאוד לעקוב אחר יישום החלטת האו"ם 1325 בישראל, לשילוב נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. הנה כתבה שהפקנו על הכנס שעסק ביישום החלטת האו"ם בישראל.

1325 ליישום בישראל (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

בשנתיים האחרונות פועלים ארגוני נשים לקדם תכנית פעולה כוללת, אשר תהווה בסיס לתכנית ממשלתית לשילוב נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. ב-31 באוקטובר, 13 שנים בדיוק לאחר החלטת האו"ם בעניין, השיקו הארגונים את התוכנית ליישום החלטת האו"ם - בישראל.
הופק ע"י: | עלה ב: 13/11/2013

  כתבות ווידאו שחבל לפספס