דעה על סדר היום |

תעסוקת נשים ערביות

חברה נכתב על ידי

נשים ערביות סובלות מאפליה כפולה בחברה הישראלית: הן בשל השתייכותן למיעוט הערבי המוּפלה והן כחלק מהיותן נשים בחברה מסורתית ופטריארכאלית.
בישראל, אחוז הנשים הערביות היוצאות לעבוד בקושי מגיע ל 20%. נתון נמוך משמעותית בהשוואה לנשים יהודיות. ומהווה את אחד הגורמים הראשיים לעוני בחברה הערבית. גם מתוך הנשים שכן עובדות, כמחציתן מועסקות במשרה חלקית בלבד ונשים רבות עובדות ללא תלוש וללא שמירה על התנאים המגיעים להן.
2013-12-20

הסיבות אינן קשורות למסורת או מנטליות. נשים רבות רוצות לעבוד אך היקף שוק העבודה הערבי ואפלייתן על ידי מעסיקים פוטנציאליים במגזר היהודי מביאים לשיעורי אבטלה גבוהים. ניתן לראות מגמה זו בכל קשת התחומים: גם בעבודות חקלאות, שאינן דורשות השכלה, וגם במקצועות חופשיים בהם נשים אקדמאיות ערביות לא מצליחות להשתלב בשוק העבודה.

ביום ראשון הקרוב יתקיים הכנס "סחר הוגן, העסקה הוגנת" לשילוב נשים ערביות בשוק העבודה בישראל, ובסוף השבוע הבא תתקיים תערוכת "לחם ושושנים" של מכירת יצירות אמנות עבור פרויקט "נשים ועבודה" של ארגון העובדים מען ועמותת סינדיאנת הגליל שהכנסותיה יוקדשו להשמה במקומות עבודה של נשים ערביות בקריאה לסולידריות בין יהודים לערבים, עובדים ומובטלים, אמנים ופועלות חקלאות.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס