ידיעה כתובה |

: עתירה למניעת הגבלת פעילות פרלמנטרית של ח"כ

חברה נכתב על ידי

ביום ראשון, 22/4/2018, הגיש חבר הכנסת ג'בארין עתירה לבג"ץ בנושא תיקון לכללי האתיקה של הכנסת.

ועדת האתיקה של הכנסת החליטה למנוע מחבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת), לצאת לסבב הרצאות בארה"ב כי הוא ממומן ע"י הארגון Jewish Voices for Peace. החלטת הוועדה התבססה על תיקון מחודש מרץ לכללי האתיקה, בו נקבע כי אסור לח"כ לנסוע לחו"ל במימון של גוף שפרסם ביודעין קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף בחרם.

חה"כ ג'אברין. צילום: הלשכה הפרלמנטרית

בעתירה שהוגשה בעזרת מרכז עדאלה נטען כי התיקון והשלכותיו על נסיעתו של ח"כ ג'בארין, פוגע בחופש הביטוי הפוליטי ובחופש התנועה של חברי כנסת. שכן, החלטת ועדת האתיקה מבקשת לסכל את השתתפותו של ח"כ ג'בארין באירועים אשר קשורים באופן מובהק לפעילותו הפרלמנטרית. עוד נטען, כי ההגבלה נובעת אך ורק מכך שהגוף המממן את הנסיעה הוא גוף שיש לו עמדה פוליטית מסוימת כלפי מדיניות ממשלת ישראל והוא נמנה עם קוראי החרם על מדינת ישראל, כדי לסיים את הכיבוש בשטחי 1967. העותרים הדגישו כי התיקון של כללי האתיקה נעשה שלא לתכלית ראויה ושמטרתו היא להגביל פעילות לגיטימית של חבר כנסת, אך ורק מאחר ועמדותיו הפוליטיות של הגוף המממן את הנסיעה אינן מוצאת חן בעיני הרוב הפוליטי.

בנוסף, נטען בעתירה כי התיקון האמור נעשה בחריגה מסמכות, שכן כללי האתיקה אינם יכולים לכלול התערבות בפעילות הפוליטית הלגיטימית של חברי כנסת. עמד על כך היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל יינון, אשר ציין, כפי שמצוטט בעתירה, כי עד כה "הוועדה התמקדה אך ורק בבחינת הציר של יחסי הון שלטון וניגודי עניינים, ולא עסקה בכלל בבחינת תוכן או אידיאולוגיה שעומדת מאחורי אירוע או כנס שחבר כנסת משתתף בו בחו"ל, או מהות הארגון שהזמין אותו ומממן אותו."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס