ידיעה כתובה |

: דו"ח כליאת פליטים ומבקשי מקלט 2017

חברה נכתב על ידי ,

דו"ח חדש על תאי כליאת פליטים ומבקשי מקלט במתקני הכליאה בארץ פורסם על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים.

לאורך שנת 2017 עקבו נציגי הארגון אחר התנאים בארבעת המתקנים – "חולות", "סהרונים", "גבעון" ו"יהלום". הדו"ח מתמקד בסוגיות של כליאת טרנסים בתנאי הפרדה ובידוד, כליאת מבקשי מקלט מדארפור בניגוד להתחייבות המדינה וכן איזוק של הכלואים במהלך בדיקות רפואיות. כמו כן ניתנת התייחסות בדו"ח לצפיפות במתקנים השונים בהם מוחזקים מבקשי המקלט והמהגרים. לדוח המלא.

גם השנה רוב הכלואים הם מבקשי מקלט מאריתראה וסודן שממשלת ישראל מודה כי אינה יכולה לגרשם בחזרה למדינות מוצאם. אחרים הם מהגרי עבודה או תיירים שפג תוקף אשרתם או שנעצרו בעקבות הפרת תנאי האשרה. לפי הנחיות הנציבות האו"ם לפליטים, "מעצר הוא אמצעי חריג ויכול להיות מוצדק רק למען מטרה לגיטימית". יש להימנע מכליאת מהגרים ומבקשי מקלט תוך מתן עדיפות לשימוש באמצעים אחרים – הומניים, כלכליים ויעילים יותר – על מנת לשלוט בזרמי ההגירה.

על אף הירידה בכמות הכלואים במהלך שנת 2017, מצב הצפיפות בתאים לא השתפר והשב"ס התמקד יותר בצמצום תאים מאוישים במקום לצמצם את מספר הכלואים בתא. ב"סהרונים" ניכר השנה שיפור בטיפול בהפניית הכלואים למערך הסיוע הסוציאלי ולמערך בריאות הנפש וכן בטיפול בבקשות הכלואים להזמין חוקר משטרה על מנת להגיש תלונה על אלימות מצד פקחי ההגירה.

במהלך שנת 2017 נכלאה במתקן "גבעון" מבקשת מקלט טרנסג'נדרית, שבקשתה למקלט נדחתה. הכלואה, שלבסוף גורשה מישראל, הוחזקה בהפרדה בתנאי בידוד למעלה מחודש ימים, בשל נוהל של שב"ס הקובע: "בכל מקרה בו מתקבל אסיר אשר זהותו אינה חד משמעית, נדרשת החזקה בתנאי הפרדה וזאת מחשש לפגיעה באסיר או באסירים וסביבתו" .כלומר – טרנסים אשר לא עברו את הליך התאמת המין, או טרם השלימו אותו, מוחזקים על ידי שב"ס בתנאי בידוד. בזמן החזקתה במתקן המעצר סיפרה כי לא התאפשר לה לקחת את ההורמונים שהיתה נוטלת דרך קבע וכן לא התאפשר לה ללבוש בגדי נשים, או לחבוש פיאה.

שירלי רקח, מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים: "כבר שנים שישראל עוצרת אנשים כתחליף למדיניות ההגירה שלה ומסרבת לתת מעמד לאלו הזכאים לו או לאפשר חלופות מעצר למועמדים לגירוש. אנחנו ניצבים בפני תקופה שבה יכלאו אלפי פליטים על לא עוול בכפם, וכעת יותר מתמיד חשוב להדגיש כי כליאה אינה מהווה מדיניות הגירה ואינה מחוייבת המציאות".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס