תמלול הכתבה: כלא חמישה כוכבים
מגיש: בין אם סיפור יציאת מצריים הוא אמיתי או רק "מיתוס מכונן", הלקח המרכזי נשאר - הצורך לזכור את הזכות לחירות של כל בני ובנות האנוש ולפעול למענה. והנה לאחרונה, התפרסם דוח של המוקד לפליטים ולמהגרים, על מתקני הכליאה המיועדים לאלו שהגיעו לישראל וביקשו למצוא בה מקלט זמני. בדוח, סקירה של ארבעה מתקני כליאה בהם מוחזקים כ-5,000 כלואים: "סהרונים", "גבעון", "חולות" ו"יהלו"ם". הממצאים: צפיפות של עשרה כלואים ויותר בחדר. מחסור במתרגמים במגע עם נציגי שב"ס, המשטרה ומשרד הפנים. מהרוב המוחלט של העדויות עולה, כי מעולם לא היה מתרגם בעת ביקור אצל רופא. בנוסף, ליקויים בכמות המזון ואיכותו, מחסור בבגדים ובמוצרי היגיינה והיעדר נגישות להליכים משפטיים. מההצגה: תעצור, תעצור -מה? אני יודע, אני יודע. אקמול. מבקש מקלט. מבקש מקלט! מגיש: מה שראינו עכשיו היה קטע מהצגת הבכורה "תיאטרון מחוקק" בהשתתפותם של מבקשי המקלט, מחוץ למתקן חולות.
סוף תמלול הכתבה: כלא חמישה כוכבים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס