ידיעה כתובה |

: הרבנות ממשיכה להיאבק על הבלעדיות

חברה נכתב על ידי

אייל ויעל בקשו להינשא כהלכה באופן שוויוני ובדרך אשר מונעת בעיית עגינות וסרבנות גט (עם תנאי בקידושין). ביודעם כי אין להם אפשרות לעשות זאת באמצעות הרבנות, הם פנו לגורמים פרטיים לסייע, בכלל זה מיזם "בטבעת זו" – נישואים פרטיים כהלכה , של ארגון "מבוי סתום". בבואם להירשם במועצה הדתית כזוג נשוי, נתקלו בסירוב והופנו להליך אישור נישואים בבית הדין הרבני.

לאחר הבאת נימוקים ועדויות על דרך הנישואים, ניתן פסק הדין, אשר מטיל ספק בתוקף הנישואין.

עו"ד בתיה כהנא דרור – מנהלת ארגון מבוי סתום, ופרויקט "בטבעת זו" שמייצגת את בני הזוג: "כל מטרתו של פסק הדין אשר הטיל ספק בתוקפם של נישואין שנערכו כדת משה וישראל היא לשמר את המונופול הממסדי רבני בישראל ולקבע את הדוקטרינה שהרבנות מציעה לטקס הנישואין. פסק דין קשה זה יוצר מצב אבסורדי שבו זוג אשר נישא בנישואים אזרחיים בחו"ל יוכר לצורך מרשם האוכלוסין כנשוי, ואילו זוג שומר תורה ומצוות, שנישא לפי כללי ההלכה היהודית בנישואין פרטיים, לא יוכר כזוג נשוי וזאת כיוון שבית הדין הרבני לא מוכן להנפיק לו תעודה המאשרת את נישואיו. אין ספק כי כל אישה יהודיה הנישאת לפי הדוקטרינה שמכתיבה הרבנות הראשית לישראל  עלולה למצוא עצמה עגונה או מסורבת גט. לפיכך קיים צורך גדול  בפתרון אשר עשוי למנוע מצבים כאלו – למשל בדרך של עריכת הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין – פתרון המקובל על פוסקי הלכה רבים.

"כל מטרתו של פסק הדין אשר הטיל ספק בתוקפם של נישואין שנערכו כדת משה וישראל היא לשמר את המונופול הממסדי רבני בישראל ולקבע את הדוקטרינה שהרבנות מציעה לטקס הנישואין".
בתמונה: עו"ד בתיה כהנא דרור

על כן חמורה בעיני קביעת בית הדין הרבני האזורי בירושלים שקיים ספק הלכתי בתוקפם של נישואין הכוללים תנאי בקידושין וכי בני הזוג שעשו כן ייכנסו לרשימת מעוכבי חיתון. קביעה המהווה הפרה חמורה של זכויותיהם, ועלולה להשאירם תלויים באוויר לא נשואים ולא פנויים. ברור שבכוונתי לערער על פסק דין זה, ואם אזדקק – אף אגיע לבג"ץ.
חרף כל הבעיות עליהן הצבעתי למעלה,  אני שמחה שפסק הדין מניח את סוגיית תנאי בקידושין ואת סוגיית הסכמי קדם נישואים לפתחה של מועצת הרבנות הראשית, ואף מעלה את הסוגיה של נישואים פרטיים כהלכה במקרה שבו בני זוג אינם מעוניינים להינשא בהתאם לדוקטרינה שהרבנות מכתיבה".

אייל, מי שביקש להינשא באופן פרטי הלכתי ולרשום את נישואיו: "ההחלטה שלנו שלא להינשא דרך הרבנות נבעה הן מהרצון להיות אוטונומיים בעיצוב טקס הנישואים שלנו תוך שמירה על כללי ההלכה והן מהרצון להימנע מלקחת חלק בכוחניות של הממסד הרבני תוך נסיון לפתיחת נתיב לזוגות כמונו שיבואו בהמשך".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס