ידיעה כתובה |

: החמרת ענישה בבנייה ללא היתר

חברה נכתב על ידי

חוק חדש עלה בכנסת בנושא החמרת האכיפה והענישה על עברות בנייה. ההצעה כוללת החמרה של עונש המאסר משנתיים לשלוש שנים. האגודה לזכויות האזרח: "מדיניות הממשלה בנושא הריסת הבתים היא עוול זועק לשמיים. רק בשנה שעברה הממשלה הכריזה על תכנית משמעותית לפיתוח החברה הערבית אבל היא כנראה לא מסוגלת לתת לאזרחיה את מה שמגיע להם בלי להניף במקביל שוט. לא מדובר בבנייה שנובעת מזלזול בחוק אלא מחוסר ברירה שנובע ממחדלי המדינה. היא הרי לא הכינה תכניות מתאר ופיתוח ולכן כל בנייה היא לא חוקית. כעת המדינה רוצה להגביל את שיקול הדעת מגורמי התכנון ומבתי המשפט, וזאת על מנת להסתיר את אחריות הממשלות לדורותיהן על המציאות הקשה של הערבים בישראל" (עו"ד רגד ג'ראייסי, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי באגודה לזכויות האזרח).

מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בניה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר:

  • להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ומעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה
  • להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר
  • להחמיר את שיעורי הקנסות ותקופות המאסר על עברות בנייה, ולהרחיב את מעגל הענישה על עברות אלה.
אילוסטרציה: למצולמים אין קשר לנאמר

אילוסטרציה

עמדת האגודה לזכויות האזרח וארגונים עמיתים: "לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים – כוונת הממשלה להיאבק בתופעת הבנייה ללא היתר בחברה הערבית.
בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נעשית לרוב מחוסר ברירה על רקע מצוקת הדיור ביישובים הערביים. מצוקה זו היא תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, שמתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי, שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.
לדעתנו אין כל הצדקה לקדם את הצעת החוק, אשר צפויה להחריף את מדיניות הריסת הבתים. במקום זאת יש לפתוח במסלול של הידברות עם ראשי הרשויות המקומיות הערביות ועם שאר נציגי הציבור הערבי, עד לאישור תכניות מתאר שיאפשרו לקבל היתרי בנייה על פי חוק ביישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בנייה קיימת."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס