ידיעה כתובה |

: עתירה להחזרת גופתו של מועתז עוויסאת

מדינה נכתב על ידי

מרכז עדאלה עתר לבג"ץ בשם אביו של מועתז עוויסאת, אשר נהרג באוקטובר האחרון מירי שוטרים. לטענת המשטרה, עיווסאת ניסה לדקור שוטרים ולכן נורה למוות. המשפחה מכחישה ודורשת את ניתוח של גופתו. בפעול הגופה מוחזקת כבר חצי שנה וזאת בניגוד להסכם שנחתם עם המשפחה.

מרכז עדאלה עתר לבג"ץ בשם אחמד עוויסאת, אביו של המנוח מועתז עוויסאת, אשר המשטרה מחזיקה בגופתו מזה כ- 6 חודשים. עוויסאת נהרג מירי שוטרים ב-17/10/15, אך לגבי נסיבות מותו ומה הוביל אליהן, המשטרה והמשפחה חלוקים. לטענת המשטרה, המנוח ניסה לדקור שוטרים ולכן נורה למוות, אולם משפחתו מכחישה זאת ולכן דרשה בעבר, בניגוד לעמדת המשטרה, לנתח את גופתו על מנת לברר את נסיבות הירי וההרג. כעת, דורשת המשפחה כי גופתו תימסר לידיה על מנת לערוך טקס קבורה.

עו"ד נדים שחאדה, ממרכז עדאלה, כתב בעתירה כי המדינה מפרה הסכם אשר כבר נחתם עם המשפחה להחזרת גופתו של המנוח והבאתו לקבורה: "עתירה זו באה לאחר חתימת נציג מטעם משפחת המנוח על הסכם לשחרור הגופה עוד ביום 29.2.2016, כאשר הגופה היתה אמורה להימסר למשפחת המנוח 'בימים הקרובים' לאחר החתימה הנ"ל. מאז ועד לכתיבת שורות אלה, ובעבור יותר מחודש מאז ההסכם, טרם נמסרה הגופה כמתחייב וטרם התאפשר למשפחה לקבור את בנה הקטין."

מבחינה משפטית, נטען בעתירה כי הימנעות מלהחזיר את גופתו של המנוח למשפחתו היא הפרה של זכויות חוקתיות ופגיעה בכבוד המת וכבוד משפחתו: "זכותו של כל אדם לקבורה מהירה, מכובדת ונאותה הינה חלק בלתי נפרד מזכותו לכבוד, שכן כבוד האדם אינו רק כבודו של אדם בחייו, אלא גם כבודו של אדם לאחר מותו. זכות האדם המת וזכות יקיריו בהקשר זה לכבוד הוכרה בפסיקה כחלק מזכות האדם החוקתית לכבוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו."

בנוסף, טען עו"ד שחאדה כי המשטרה חורגת מסמכותה ובכך פועלת שלא כדין: "אין שום סעיף בחוק המעניק סמכות למשיבה להחזיק את הגופה הנדונה בתנאים הנדונים. לא במקרה המשיבים לא ציינו באף פנייה אליהם את החקיקה המסמיכה אותם להחזיק גופות בתנאים הנדונים. לא למותר לציין כי עניין כזה בהיותו נוגע לזכויות יסוד, אמור להיות מוסדר בהסדר ראשוני, אם בכלל. אין בחקיקה הראשית אזכור כלשהו לא ישיר ולא עקיף המאשר את סמכות המשיבה להחזיק את הגופה. לכן, המשיבה פועלת מחוסר סמכות קיצוני ביותר."

עוד נטען בעתירת עדאלה לבג"ץ כי החזקת גופתו של המנוח נעשית לתכלית שאינה ראויה: "החזקת גופת המנוח נעשית משיקולים פוליטיים גרידא שהם זרים…בית משפט נכבד זה קבע, כי אין לפגוע בזכויות חוקתיות מתוך שיקולים פוליטיים ושיקולי מדיניות כלליים שהינם זרים לסמכות שהוענקה ואשר לא מצביעים על סכנה ביטחונית ממשית וקונקריטית."

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס