תמלול הכתבה: עוקף נבי אליאס

מפגינה: זכותי לדעת למה אסור לי לעבור בעוד שלהם כן מותר לעבור.

חייל: זה כרגע בטחון, זה עניין בטחוני ולכן...

מפגינה: אתה נותן לחלק לעבור, לחק לא...

חייל: זה עניין בטחוני

חייל: ובהתאם לסעיף 90 לצו הוראות בטחון (יהודה והשומרון) לשם שמירת הבטחון והסדר הציבורי הנני מכריז בזאת כי זה שטח צבאי סגור.

מפגין: רגע, אבל הוא סגור לכל אחד או סגור לאנשים מסוימים? עובדה שאתה נותן לאנשים מסוימים.

חייל: הוא שטח צבאי סגור!

מפגין: אתם רואים שיש סכנה ביטחונית בעצם המפגש בין ישראלים לפלסטינים?

חייל: ברור! הקבוצה שנמצאת כאן לא יכולה לעבור!

אבי לטנר: בזמן שאנחנו פה, בצד הפלסטיני בנקודת הכינוס יש כ-70 מפגינים, שמפגינים בצורה לא אלימה, הם נשארו שם להתפלל ולעמוד. ובשלב מסוים הצבא עצר את אחד מהם, הייתה התכתשות, עצר את אחד הפעילים.

לי אלדר: מה שרוצים לעשות פה, זה לבנות כביש עוקף נבי אליאס שזה כביש שמיועד בעיקר למתנחלים שצריכים לעבור פה ולא רוצים לעבור דרך הכפרים והערים הפלסטיניות פה. בניית הכביש בעצם בסופו של דבר על הקרקע מתרגמת ללקיחת אדמות פלסטיניות, בין השאר האדמות שאנחנו עומדים עליהן עכשיו שזה אדמות שגדלים בהן עצי זית, שפלסטינים שגרים בסביבה מסתמכים עליהם למחייתם. ומה שאנחנו עושים היום בעצם זה סוג של פעולת מחאה שקודם כל היא התחילה מפעולה שהפלסטינים הובילו כשהישראלים עוכבו במחסום, שהיא הייתה הורדת השלטים הישראלים שסימנו את העצים שמיועדים להריסה ומה שאנחנו עכשיו עושים, זה שאנחנו תולים שלטים אלטרנטיביים שמסבירים בעצם מה זה העץ בשביל הפלסטיני הממוצע שגר פה שזה משהו שהם מסתמכים עליו למחייתם, והמטרה של הפעולה הזאת היא זה להזכיר לצבא או למי שיבוא ויהרוס את העצים האלה למטרת בניית כביש ולמי הם שייכים.

מוסא טאביב: אני לא יכול ללכת לעבוד בתוך ישראל, אין לי אישור, אני לא יכול לעבוד. אני רק עובד את האדמה שלי ואת הזיתים שלי. תבוא עכשיו הממשלה, או הכיבוש ותעקור את כל הזיתים שלנו, למה? תעשה כביש חדש למתנחלים, רק למתנחלים. תעשה כביש לא בשביל לתת שירותים לאנשים פה בעזון. מה זה, זה כביש ביטחון? זה לא ביטחון זה כביש הפרדה. זה כביש הפרדה בשביל המתנחלים.

סוף תמלול הכתבה: עוקף נבי אליאס
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס