ידיעה כתובה |

: שוויון במבחנים?

חברה נכתב על ידי

הבחינה הפסיכומטרית אמנם נערכת במספר שפות, ובהן ערבית, אך ההוראות שהמשגיחים מקריאים לנבחנים לפני תחילת הבחינה ולפני פרקי הבחינה השונים, כתובות ומוקראות בעברית.

האגודה לזכויות האזרח פנתה למרכז הארצי לבחינת והערכה בדרישה שיתרגם את הוראות הבחינה הפסיכומטרית לשפה הערבית ושיציב משגיח או משגיחה דוברי ערבית בכל כיתה בה הבחינה נערכת בערבית.

האגודה לזכויות האזרח שלחה מכתב למנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה ביום 22.03.16. המכתב נוסח על ידי עורכת הדין שדא עאמר מהאגודה לזכויות האזרח בסיוע הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני באוניברסיטת חיפה.

מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "עדויות שאספה האגודה מצביעות על כך שהקראת ההוראות בשפה העברית בלבד מובילה לאי הבנות בקרב נבחנות ונבחנים ששפת אמם אינה עברית, לשאלות הבהרה רבות על חשבון הזמן הקצר והדחוק המוקצה לנבחנים, להגברת הלחץ בכיתה ולפגיעה באווירת הבחינה. העדר תרגום והקראה של ההוראות בשפה הערבית לנבחנים ולנבחנות הערבים פוגעת בזכותם לשוויון, ועלול להשפיע לרעה על סיכויי הצלחתם בבחינה וקבלתם למוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בארץ. נוסף על כך, מדיניות המתעלמת ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, ומהחובה של מוסד ציבורי להנגיש את שירותיו למיעוט הערבי החי במדינה באופן שוויוני, פוגעת בכבודם של דוברי הערבית כקבוצה בעלת ייחוד לאומי-לשוני."

ניתן לראות במקרה של הבחינות הפסיכומטריות עוד מצב בו השוויון הקיים ברמה שטחית, לא מיושם בצורה מעמיקה. אני חושבת שכאן טמון ההבדל בין בחינה דו-לשונית לתרגום ל"עוד שפה". לדעתי, הבחינה נועדה לדוברי עברית ועבור דוברי הערבית מבצעים מעין "התאמות". כאשר נקודת המוצא אינה שוויונית מלכתחילה אז לא חושבים על הפרטים הקטנים, כמו השפה בה מוקראות ההוראות או השפה בה המשגיח משתמש על מנת להגיד כמה זמן נשאר לבחינה.

  • צפו בהורים הדורשים, בנוסף לחינוך בשתי שפות, שוויון בין תרבויות:

רוצים ללמוד ביחד (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

הורים וילדים - יהודים, מוסלמים ונוצרים, בקריאה - רוצים ללמוד ביחד. הפגנה בדרישה מעיריית תל אביב להקמת בית ספר ציבורי עברי-ערבי משותף ושוויוני ביפו. הפגנה נערכה ב-11/3/2016 בכיכר הבימה בתל אביב.
הופק ע"י: | עלה ב: 13/03/2016

  כתבות ווידאו שחבל לפספס