יום חמישי   17-01-2019
עדכון חדשות |

עמותת ידיד על מאסר חייבים בהוצאה לפועל

חברה נכתב על ידי

היום, 22.01.2014, יתקיים כנס של ח"כ מרב מיכאלי בנושא ביטול מאסר חייבים בהוצאה לפועל בו יוצג דו"ח של עמותת "ידיד" על סעיף בחוק המאשר להוצאה לפועל לאיים במאסר ואף לאסור חייבים להוצאה לפועל.
במאי 2013 הוארכה הוראת שעה המבטלת אותו ביוזמת ח"כ מרב מיכאלי, שהגישה ב- 30.12.13 הצעת חוק הקוראת לביטול החוק.

הכנס יתקיים היום, יום ד', באולם נגב, כנסת ישראל בין השעות 15:00-17:00