דעה על סדר היום |

כנסת ישראל מתחפשת לדיקטטורית

חברה נכתב על ידי

כפי הנראה לכבוד פורים החליט ראש הממשלה להתחפש לדיקטטור בבקשתו מכל ראשי הסיעות שבקואליציה לחתום על הסכם שחברי מפלגתם יצביעו "בעד" באופן עיוור על שלושת החוקים: חוק המשילות, חוק השוויון בנטל ועיגון חוק משאל עם כחוק יסוד. אין כאן מקום לדיון באשר לחשיבותם של החוקים וגם לא לעיסוק בשאלה האם הם אכן ראויים לעבור בהצבעות בכנסת, אלא בפגיעה בוטה בבחירה החופשית שעומדת לרשותו של כל אחד ב-120 חברי הכנסת וביטול הבחירה החופשית בידי אלו הנמנים עם הקואליציה. החתמה כפויה על מסמך שכזה מהווה עבירה צורמת בערכי הדמוקרטיה על בסיסה אמורה להתקיים כנסת ישראל, ופירושה ביטול הכוח המפלגתי ויצירת "מונופול קולות" המבטל לחלוטין את כוחה של האופוזיציה.
knesset melia
פירושה של דרישה לחתום על מסמך שכזה מהווה בריונות וביטול דעות שונות מאלו של ראש הממשלה ומשמעה הפרה של רעיון הדמוקרטיה באופן שאינו משתמע לשני פנים. לכן, חתימה על מסמך שכזה מובילה להעברת חוקים בכפייה, ובאופן אותו רואה לנכון ראש הממשלה להצביע, ללא כל התחשבות בדעה האישית. באם אכן יצביעו כל חברי הקואליציה "בעד", אזי שאין לאופוזיציה שום כוח להשפיע ולשנות יחד עם אלו היושבים בקואליציה ואינם מסכימים עם דעותיו של ראש הממשלה.
באם זהו המצב, ההצבעה מכורה מראש, ולכן אפשר פשוט לבטלה. אם כן, אין זהו כל הרעיון העומד מאחורי מדינה דמוקרטית? האם האזרח שנתן את קולו למפלגה היושבת בקואליציה נתן את קולו למעשה למפלגה שבראשה עומד ראש הממשלה? האם אין כל משמעות לקיומן של מפלגות שונות ובעלות דעות אחרות?

  כתבות ווידאו שחבל לפספס