ידיעה כתובה |

: עמדת הציבור ביחס למבקשי מקלט ולמהגרי עבודה

חברה נכתב על ידי

66% מהציבור סבורים כי קיים הבדל מהותי בין מניעי מהגרי עבודה למניעי מבקשי מקלט. 59% מהציבור הישראלי רוצה לאפשר למבקשי המקלט להישאר תחת הסדרים שונים – כך עולה מממצאי סקר עמדות הציבור כלפי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט עבור המרכז להגירה בינלאומית – CIMI. עם זאת ממצאי הסקר מצביעים כי עדיין ישנו שיעור גבוה של חוסר סובלנות ודעות קדומות כלפי זרים בישראל, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

סקר שבוצע על ידי מכון מדגם עבור המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בדק את עמדות הציבור הישראלי כלפי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. הסקר בדק עמדות כלפי כל אחת מהקבוצות ואת מידת ההבחנה ביניהן.

מבקשי מקלט הם אוכלוסייה שהרקע להגעתם הוא האיומים הקיימים עליהם בארצות מוצאם. מהגרי עבודה חוקיים הם אוכלוסיות המגיעים בהסכמים בין מדינת ישראל לארצות מוצאם על פי הצרכים של המשק הישראלי בסיעוד, בניין וחקלאות.

ארנון מנטבר, היו"ר והמייסד של המרכז להגירה בינלאומית וקליטה מסביר, בהתבסס על ממצאי הסקר, כי הציבור הישראלי מגלה יחס סובלני יותר מבעבר כלפי הגעת מהגרי עבודה חוקיים ושילובם בעבודה בישראל. לדבריו מהסקר עולה כי 46% רוצים להשאיר את המצב כפי שהוא היום ביחס להגעת מהגרי עבודה חוקיים ועוד 7% חושבים שיש לבטל את ההגבלות בכלל. לעומת זאת, כ-28% רוצים להגביל את כניסתם ביחס להיום ו-11% סבורים שיש לאסור כניסה באופן מוחלט. 8% אינם יודעים.

מנטבר מדגיש כי שיתוף הפעולה הפורה בין רשות האוכלוסין וההגירה והמרכז להגירה בינלאומית הביא בשנים האחרונות ליישום שורת הסכמים בילטראליים שהובילה רשות ההגירה עם מדינות כגון תאילנד, מולדובה, בולגריה, רומניה, אוקראינה, סין והסכם המתגבש בימים אלה מול ממשלת הפיליפינים. הסכמים אלה הביאו לחסכון של למעלה מ-200 מיליון דולר מההוצאות של העובדים הזרים.

הסקר בוצע במאי 2018 ופעם נוספת באוגוסט 2018 לאחר מתווה שהאו"ם הציע לישראל ביחס למבקשי מקלט השוהים כאן, הוסכם ובוטל. ההסכם קבע שלכמחצית מקבוצת מבקשי המקלט שכבר נמצאים בישראל יינתן מעמד ובמסגרת קליטתם הם יפוזרו באזורים שונים בארץ. המחצית השנייה תהיה תחת אחריות האו"ם שיעביר אותם למדינות קולטות אחרות.

ביחס למבקשי מקלט, מגלה הסקר כי כ-59% מחזיקים בדעה כי יש לאפשר למבקשי מקלט להישאר כאן לתקופות מסוימות ותחת הסדרים שונים (עם תמיכה של 22% במתווה האו"ם) לעומת כ-30% שרוצים לאפשר את גירושם. 11% אינם יודעים. 43% מהציבור מצדדים בהכשרת מבקשי המקלט במקום להביא מהגרי עבודה נוספים תחת הסכמים, לעומת 37% מהציבור המצדדים בגירוש מבקשי מקלט מאפריקה ובהבאת מהגרי עבודה הדרושים לשוק העבודה הישראלי תחת הסכמים. 20% אינם יודעים.

אחד הממצאים המעניינים בסקר הוא כי כ-66% מהציבור סבורים כי קיים הבדל מהותי עד מהותי מאוד בין מניעי מהגרי עבודה למבקשי מקלט. לתפיסת ההבדל השפעה משמעותית על עמדות: כאשר מאלו שתופסים הבדל מהותי עד מהותי ביותר, 67%-72% רוצים לאפשר למבקשי המקלט להישאר תחת הסדרים שונים, ורק כ- 20%-28% מאלו שתופסים את ההבדל כמהותי עד מהותי ביותר מחזיקים בדעה כי יש לאפשר את הגירוש של מבקשי מקלט.

באשר לקבלתם ככוח עבודה, אין הבדל בין עמדות כלפי מבקשי מקלט לבין העמדות כלפי מהגרי עבודה: מרבית המשיבים אינם מסכימים כי הם לוקחים מקומות עבודה של ישראלים. אולם, בעוד שמבקשי מקלט נתפסים יותר ככאלה שמופלים לרעה בתנאי עבודתם בהשוואה למהגרי עבודה (58% לעומת 51%, בהתאמה), שיעור הסובלנות כלפי מבקשי המקלט נמוך יותר ומלווה בדעות קדומות ובמרחק חברתי: מהגרי עבודה נתפסים כפחות מעורבים בפשיעה בהשוואה למבקשי מקלט (45% לעומת 69% בהתאמה) ויותר מרואיינים ירגישו בנוח אם שכניהם יהיו מהגרי עבודה (31%) לעומת שעור נכונות נמוך יותר לשכנות עם מבקשי מקלט (16%).

הסקר נערך דרך טופס מקוון באינטרנט בקרב 500 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה (CIMI) הינה עמותה עצמאית ללא מטרות רווח שנוסדה על ידי ג'וינט ישראל בשנת 1998. מטרת העמותה לסייע בפיתוח תחום ההגירה בישראל תוך יישום הסכמות ותקנות בינלאומיות בטיפול בקשת רחבה של תחומי הגירה. היו"ר והמייסד של העמותה, ארנון מנטבר מדגיש כי CIMI מפתחת ומפעילה כיום במקביל מספר פרויקטים העוסקים בתחומי הגירה שונים ובהם מניעת סחר בבני אדם ומאבק בעבדות מודרנית, יישום ופיתוח הסכמים בילטרליים העוסקים בהגירת עבודה לישראל, סיוע לרשויות מקומיות בטיפול בנושאים שונים בתחומי הגירה, סיוע למבקשי מקלט, פיתוח יחסי תפוצות ממדינות שונות וסיוע בחזרה מרצון למהגרים. במקביל CIMI פועלת להגדלת המודעות לזכויות מהגרים בישראל באמצעות הפצת מידע והכשרות מקצועיות.

בחודש מרס 2018, בתקופה שבא מבקשי המקלט עמדו בסערת איום הגירוש, הפיקה הטלוויזיה החברתית סקר עמדות בקרב תושבי גוש דן ודרום ת"א בפרט ממנו עלה כי רוב תושבי דרום ת"א (71%) מתנגדים לגירוש בטרם המדינה תבדוק את בקשתם של מבקשי המקלט באופן ראוי. הסקר נעשה באמצעות מכון סמית'. צפו בכתבה של הטלוויזיה החברתית עם ממצאי הסקר:

סקר חדש: רוב תושבי דרום ת"א מתנגדים לגירוש (לדף הכתבה »)

מסקר חדש שיזמה הטלוויזיה החברתית בעריכת מכון סמית', עולה כי למרות שרוב תושבי דרום ת"א מניחים כי גירוש מבקשי המקלט ישפר את איכות חייהם - 71% מהם מתנגדים לגירוש בטרם המדינה תבדוק את בקשתם של מבקשי המקלט באופן ראוי. עוד עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם ראוי שיקבלו הגנה בישראל. לינק לממצאי הסקר המלא.
הופק ע"י: | עלה ב: 18/03/2018

  כתבות ווידאו שחבל לפספס