ידיעה כתובה |

: סקר: תושבי דרום ת"א נגד גירוש מבקשי מקלט

חברה נכתב על ידי

מסקר חדש שיזמה הטלוויזיה החברתית עולה כי למרות שרוב תושבי דרום ת"א מניחים כי גירוש מבקשי המקלט ישפר את איכות חייהם – 71% מהם מתנגדים לגירוש בטרם המדינה תבדוק את בקשתם  של מבקשי המקלט באופן ראוי. עוד עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם ראוי שיקבלו הגנה בישראל.

האפשרות כי מבקשי המקלט יפוזרו באזורים השונים בארץ ויתאפשר להם להתפרנס עד שמדינתם תהיה בטוחה עבורם, מקובלת על כשני שליש מתושבי דרום ת"א בעוד שיותר ממחצית מתושבי הערים האחרות בגוש דן לא תומכים בה.

הסקר מראה שצעירים עד גיל 29 נוטים להתנגד להימצאות מבקשי המקלט בארץ בעוד שמבוגרים מהם מביעים דעות ליברליות יותר בנושא.

הסקר הופק ביוזמת הטלוויזיה החברתית ונערך ע"י מכון סמית ב-3 במרץ 2018 בקרב 670 איש/ה בגילאי 18 ומעלה (טעות הדגימה 3.8%) כמדגם תושבי גוש דן מורחב בחלוקה הבאה:

  • שכונות דרומיות של תל אביב: שפירא, נווה שאנן, התחנה המרכזית, קרית שלום ופלורנטין (16%).
  • שכונות אחרות של תל אביב (43%).
  • ערים אחרות בגוש דן: בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, פתח תקווה, ראשון לציון, רמת השרון, רמת גן (41%).

סקר חדש: רוב תושבי דרום ת"א מתנגדים לגירוש (לדף הכתבה »)

מסקר חדש שיזמה הטלוויזיה החברתית בעריכת מכון סמית', עולה כי למרות שרוב תושבי דרום ת"א מניחים כי גירוש מבקשי המקלט ישפר את איכות חייהם - 71% מהם מתנגדים לגירוש בטרם המדינה תבדוק את בקשתם של מבקשי המקלט באופן ראוי. עוד עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם ראוי שיקבלו הגנה בישראל. לינק לממצאי הסקר המלא.
הופק ע"י: | עלה ב: 18/03/2018


ממצאים עיקריים:

עמדות בנושא זכאות הפליטים להגנה זמנית בישראל

הנשאלים נשאלו מה עמדתם לגבי הטענה כי אדם, שהוכיח שנשקפת לו סכנה במדינת המוצא שלו, זכאי לקבל ממדינת ישראל הגנה זמנית עד שהמצב במדינתו ישתפר.

75% מכלל הנשאלים השיבו שזה די מקובל או מאוד מקובל עליהם. בקרב תושבי שכונות דרום תל אביב יש עליה ל-78%.

רק 8% מכלל הנשאלים ציינו שאמירה זו אינה מקובלת עליהם.

לשאלה: ישראל בחרה לגרש את מבקשי המקלט ("המסתננים") מסודן ואריתריאה לא למדינה שלהם, אלא למדינות אחרות. מה הסיבה לכך לדעתך?

66% השיבו כי בסודן ואריתריאה יש מלחמת אזרחים וסכנה נשקפת לחייהם.

הסיבות לכך שישראל החליטה לגרש את מבקשי המקלט למדינה שלישית

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בישראל ישנם כ-100 אלף אנשים המוגדרים שוהים בלתי חוקיים שהגיעו ממדינות רבות בעולם. בנוסף אליהם, יש כ-38 אלף מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן, השוהים בישראל באופן חוקי על פי עיקרון 'אי ההחזרה' שישראל חתומה עליו ולכן היא אינה גירשה אותם עד כה, אלא ניסתה לאלץ אותם לעזוב ע"י כליאה חוזרת ונשנית במתקן "חולות" או עזיבה מרצון.

34% השיבו כי מקובל עליהם או מקובל מאוד, שממשלת ישראל אינה טורחת לגרש את 100 אלף השוהים הבלתי חוקיים האחרים מישראל, מכיוון שהם התערו בחברה ואינם מהווים איום או מטרד.

כמעט חצי מציבור הנשאלים (46%) השיבו כי מקובל עליהם או מקובל עליהם מאוד, שממשלת ישראל מתעקשת לגרש את מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה מכיוון שהם שונים מאיתנו, ופוגעים במרקם החיים היהודי-ישראלי.

עמדות כלפי עתיד מבקשי המקלט בישראל

הנשאלים נשאלו מה עמדתם לגבי מספר פתרונות אפשריים ביחס למבקשי המקלט.

33% השיבו כי הם מסכימים או מסכימים מאוד לכך, שצריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ומאריתריאה להישאר בדרום ת"א, ולתת להם אפשרות לעבוד ולהתפרנס עד שמדינתם תהיה מקום ראוי ובטוח עבורם. מקרב תושבי שכונות דרום ת"א התשובה נוסקת ל-43% ומצטמצמת ל-28% בקרב תושבי גוש דן שמחוץ לת"א.

57% השיבו כי הם מסכימים או מסכימים מאוד לכך, שצריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ומאריתריאה להישאר בישראל, אך יש לדאוג לפיזורם ברחבי הארץ, על מנת להקל על תושבי האזורים בהם הם מרוכזים, ולתת להם אפשרות לעבוד ולהתפרנס עד שמדינתם תהיה מקום ראוי ובטוח עבורם. מקרב תושבי שכונות דרום ת"א התשובה נוסקת ל-67% ומצטמצמת ל-45% בקרב תושבי גוש דן שמחוץ לת"א.

הרוב – 68% השיבו כי הם מסכימים או מסכימים מאוד לכך שהמדינה צריכה לבדוק את בקשות המקלט ולקבוע מי פליט ומי לא. רק מי שימצא כפליט יהיה זכאי להגנה בישראל ויקבל אשרת עבודה ומגורים היכן שירצה ברחבי הארץ. מקרב תושבי שכונות דרום ת"א התשובה אף עולה ל-71%.

מתוך סקר הטלוויזיה החברתית, מרץ 2018

34% מכלל המשיבים השיבו כי הם מסכימים (17%) או מסכימים מאוד (17%) לכך שצריך לגרש לאלתר את מבקשי המקלט מישראל ולא לאפשר להם להגיש בקשות מקלט כאן, אך רק 32% מתושבי דרום תל אביב בחרו בפתרון זה מבין כלל המשיבים (כאמור 34%).

עוד עולה כי ככל שגיל הנשאלים מבוגר יותר (מעל 50), כך הם יותר מסכימים לפתרון שיאפשר למבקשי המקלט להישאר בישראל (72%). דווקא צעירים (גיל 29 ומטה) תומכים בגירוש – 41% מקרבם הצהירו כי הם מסכימים או מסכימים מאוד עם הטענה שצריך לגרש לאלתר את מבקשי המקלט מישראל ולא לאפשר להם להגיש בקשות מקלט כאן.

עמדות כלפי החלטת ממשלת ישראל על גירוש מבקשי המקלט

כידוע, הממשלה החליטה לגרש את מבקשי המקלט מישראל מבלי שהיא בדקה ברצינות את כל בקשותיהם למקלט. הנשאלים נשאלו איזה משפט משקף את תחושתם בנושא.

54% השיבו כי הם מתנגדים להחלטת הממשלה וחושבים שחייבים לעשות הכל כדי לבטלה (21%) או שהם מרגישים אי נחת מההחלטה (29%).

24% השיבו כי הם תומכים בהחלטה, אבל לא ממש מרגישים נוח עם זה שיהודים שהיו בעבר פליטים – בוחרים לגרש.

רק 19% השיבו כי הם תומכים בהחלטת הממשלה – "העיקר שיגרשו אותם וזהו".

האחוז שתומכים בהחלטת הממשלה גבוה יחסית בקרב צעירים עד גיל 29 – 60%.

ל-7% לא הייתה דעה ביחס להחלטת הממשלה.

השפעת יישום ההחלטה על גירוש מבקשי המקלט על איכות החיים בדרום ת"א

רבות סופר ותואר ע"י הממשלה והתקשורת על איכות החיים הירודה בשכונות דרום תל אביב ולא פעם מצב זה יוחס להימצאותם של מבקשי המקלט האפריקאים בשכונות.

הנשאלים נשאלו "באיזו מידה, אם בכלל, יישום החלטת הממשלה לגרש את מבקשי המקלט יוביל לדעתך לשיפור איכות החיים בשכונות דרום תל אביב?"

מהסקר עולה כי קרוב לשני שליש מהנשאלים (64%), חושבים שיישום החלטת הממשלה לגירוש מבקשי המקלט יביא לשיפור איכות החיים בשכונות דרום ת"א במידה רבה ואף רבה מאוד.

36% חושבים שלא יחול שיפור באיכות החיים בשכונות דרום ת"א בעקבות הגירוש, או שיחול שיפור במידה מועטה.

יצוין כי 66% מתושבי דרום תל אביב השיבו כי הגירוש יוביל לשיפור איכות החיים בשכונות דרום ת"א במידה רבה ואף רבה מאוד.

סיכום:

מהתשובות עולה ממצא ברור – תושבי דרום ת"א ברובם, אינם דוגלים בגירוש מבקשי המקלט, למרות שרובם מאמינים כי הגירוש או היעדרם של מבקשי מקלט בשכונתם, יביא לשיפור באיכות חייהם. כנראה שדווקא החיים במחיצתם של מבקשי המקלט גרמו לתושבי השכונות בדרום ת"א להשיב תשובות הומאניות יותר מיתר התושבים בת"א ובגוש דן ולהכיר בכך שלמרות הכל, כל עוד לא נבדקו בקשות המקלט, אין לגרש את מבקשי המקלט מישראל.

לממצאים המלאים של הסקר

  כתבות ווידאו שחבל לפספס