ידיעה כתובה |

: הכנס שיפגיש תושבים עניים ומקבלי החלטות

חברה נכתב על ידי

לראשונה בישראל, כנס שיפגיש אנשים החיים בעוני ומקבלי החלטות לשיחה על פתרונות מדיניות

הכנס "יוזמים פתרונות: שותפות במאבק בעוני" ייערך באוניברסיטת חיפה ב-20.12.18 בהשתתפות נציגים רבים מרשויות המדינה וא.נשים החיים בעוני שידונו בהצעות לפתרונות מדיניות סביב שבעה שולחנות עגולים הנוגעים לסוגיות רלוונטיות.

ביום ה', 20.12.18, יתקיים בפעם הראשונה באוניברסיטת חיפה, הכנס "יוזמים פתרונות: שותפות במאבק בעוני – א.נשים, ארגונים, אקדמיה, מדינה". האירוע המרכזי של הכנס הוא סדרה של שולחנות עגולים, לפי נושאים, שסביבם א.נשים, ארגונים חברתיים, ואנשיי אקדמיה יציגו סוגית ספציפיות בחייהם של אנשים החיים בעוני והצעות לפתרונות מדיניות. יהיו גם שולחנות שבהם ארגונים ממשלתיים יציגו את הסוגיות וא.נשים שחיים בעוני, ארגונים ואנשי אקדמיה יגיבו (הסוגיות שיידונו, המשתתפים והמציגים מפורטים בהמשך).

הכנס הוא יוזמה של הפורום למאבק בעוני, בהובלת עמותת רבנים למען זכויות האדם החברה בפורום, ותכנית הדגל למאבק בהדרה ולקידום סולידריות חברתית של אוניברסיטת חיפה.

המשרדים והרשויות מצד הממשלה שמסתמן כי יישלחו נציגים לדיונים: משרד ראש הממשלה, הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד השיכון ומשרד החקלאות.

לפני שלב השולחנות העגולים יישאו פרופ' רוני סטריאר, ד"ר ענת לביא, שניהם מהמרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית באוניברסיטת חיפה, הרצאה על תפיסת הזכאות של אנשים החיים בעוני. וגב' רותי יהושע, פעילה חברתית ומרצה בתחום העוני, תישא הרצאה על הזכות לכבוד והקשבה רגישה במפגש עם נותני שירותים.

היוזמה לכנס נובעת מהמודעות ההולכת וגוברת לצורך בשיח ישיר בין א.נשים החיים בעוני לממשלה, שיח שלא מתרחש היום. מאחוריו עומדת הפילוסופיה של תנועת העולם הרביעי הרואה בא.נשים החיים בעוני מומחיות\ים לסוגיה בעלי ידע מעשי יקר, ולא רק בקורבנות שלה.

במתחם הכנס תוצב גם תערוכת צילומים, "מחיר העוני",  שצילמו נשים , פעילות בשותפות חיפה להתרת שרשרת העוני. מטרת התערוכה היא להציג את העוני דרך העיניים של אלו החיים בעוני. הפעילות קיבלו מצלמה וצילמו את החיים בעוני דרך העיניים שלהן במסגרת פרויקט תיעודי.

כיצד ניתן להתמודד עם תופעת העוני? (לדף הכתבה »)(Available in English)

היקפי העוני בישראל כל כך גדולים, עד שלעיתים נדמה שאין מה לעשות, שככה זה. אז אחרי שבפרקים הקודמים שאלנו מי הוא עני, מהו אי בטחון תזונתי ומי אחראי לתיקון המצב, נסיים עם שאלה פרקטית - מה אפשר לעשות?
הופק ע"י: | עלה ב: 24/05/2018

השולחנות העגולים בכנס – תכנים, מנחים ומשתתפים:

שולחן על מנגנונים כלל ממשלתיים להתמודדות עם עוני: שולחן שיעסוק בהצעה לכינון תהליכים ומדיניות ברמה הכללית: הקמת רשות ממשלתית למלחמה בעוני, הגדרת יעד ממשלתי להפחתת העוני ופיתוח תכנית רב מערכתית להשגתו וקיום "תסקיר חברתי" לבחינת השלכות חוקים ובמיוחד חוק התקציב על החיים בעוני.

משתתפים:
פעילות חברתיות אשר מתמודדות עם המצב של היעדר מנגנונים כלל ממשלתיים להתמודדות עם עוני, הפורום למאבק בעוני, האגודה לזכויות האזרח, פיתחון לב.

ממשלה:
משרד רה"מ, תחום רפורמות ממשלתיות (רותם אליהו), משרד הרווחה, מפקחת ארצית עו"ס משפחה (עו"ס נורית וייסברג נקש), ביטוח לאומי, מנהלת אגף מחקר כלכלי (ד"ר מירי אנדבלד), ג'וינט ישראל, מכון אלכא, מנהלת מיזמים לאומיים (ד"ר עינת רונן).


שולחן על תעסוקת נשים בחברה הערבית והפלסטינית:
שולחן בהובלת מספר ארגוני חברה אזרחית, בו יתקיים דיון על החסמים ועל הצעותיהם של הארגונים לפתרון: פיתוח תעסוקה מקומית ושיתוף פעולה תלת מגזרי במיזם העסקה קבלנית מהבית.

משתתפים:
אישה מהחברה הבדואית, אשר מתמודדת עם חסמי תעסוקה, עמותת ערוס אלבחר, פורום דו קיום בנגב, עמותת סדרה, מרכז עוצמה אלקסום.

ממשלה:
משרד הרווחה, המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה (אימאן טרביה- אלקאסם), משרד החקלאות, מנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי, בחברה הבדואית בנגב (יריב מן).


שולחן על שיקום כלכלי במצבי חדלות פירעון:
שולחן בהובלת פורום חובות, אשר יעסוק במצב בו אדם הוכרז כפושט רגל ועל המנגנונים שראוי שיתקיימו על מנת לסייע לו לעמוד בחזרה על רגליו.

משתתפים: פורום חובות המורכב מעובדות סוציאליות ממרכזי עוצמה בצפון, ארגון רבנים למען זכויות
האדם, קליניקה משפטית רמת גן, עיריית ירושלים (מחלקה קהילתית).

ממשלה: משרד המשפטים, כונס הנכסים הרישמי (עו"ד קרן פלפל), משרד המשפטים, הסיוע המשפטי, ממונה ארצית אזרחי (עו"ד מירב שיבק), המשרד לשוויון חברתי, מיזם ישראל דיגיטלית.


שולחן על אי-ביטחון תזונתי:
שולחן בהובלת פעילות וארגונים, אשר יאיר זרקור על נושא פחות מדובר ופחות מטופל ויציע קווים כלליים לפעולה.

משתתפים: פעילה חברתית אשר מתמודדת עם אי ביטחון תזונתי, רבנים למען זכויות האדם, אג'יק – מכון הנגב, לב ח"ש, באר שובע.

ממשלה: משרד הבריאות, האגף לתכנון מדיניות, ממונה על שותפויות (עדי בן מרדכי), ביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון (אורן הלר), עיריית חיפה, מנהל תחום קשישים (אילן דוד).


שולחן על דיור ציבורי:
שולחן בהובלת פעילים וארגוני חברה אזרחית, שיעסוק בתנאי הזכאות לדיור ציבורי וסיוע בשכר דירה ובנגישות השירות לתושבים.

מציגים: דיירות וזכאיות דיור ציבורי, המתמודדות עם מגוון סוגיות במימוש הזכות לדיור, הנאבקים למען דיור ציבורי בנגב ביחד עם עומדות ונאבקות למען הדיור הציבורי, תכנית עבודה פרטנית לשינוי חברתי, אוניברסיטת בן גוריון, קבוצת דיירי דיור ציבורי בנווה דוד חיפה, רבנים למען זכויות האדם.

ממשלה: משרד השיכון, סמנכ"ל בכיר סיוע בדיור / הממונה המחוזי על הסיוע בתחום הדיור (ייסגר בהמשך), משרד המשפטים, הסיוע המשפטי, ממונה מחוזית (מרכז), ביטוח לאומי ודיור ציבורי (עו"ד יעל קסטן רבסקי).


שולחן על האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי:
שולחן בו תוצג הצעה לתכנית להתמודדות עם הסוגיה.

מציגים: פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בביטוח הלאומי.

מגיבים: נתן שקרצי (פעיל חברתי), ד"ר מיכל קורא – אוניברסיטת חיפה, ההסתדרות החדשה, מנכ"ל אגף כלכלה (שי בירן), רבנים למען זכויות האדם (הרב עידית לב).


שולחן על הדרה פיננסית:
שולחן בהובלת סמנכ"ל עמותת "ידיד", מר רן מלמד, בו יתקיים דיון סביב השאלה כיצד מסייעים ל 1.4 מיליון ישראלים בלי חשבון בנק או בלי אפשרות לקבלת אשראי.

* טרם נסגרה רשימת המשתתפים בשולחן

במסגרת השולחנות העגולים יוצגו גם מספר ניירות עמדה שיהוו את הבסיס לדיונים. אחד הרעיונות הבולטים בניירות אלו הוא הרעיון של "תסקיר חברתי" בהליכי חקיקה, לבחינת השלכות של חוקים, ובמיוחד חוק התקציב, על החיים בעוני. שילוב של מנגנון כזה ייאפשר מעורבות מתמשכת ועקבית של החיים בעוני בבחינת השלכות של חקיקה ומדיניות. הדיון יבחן את האפשרות לקבוע כלל כזה בתהליכי החקיקה, היתרונות והמחירים בהגדרת כללים מסוג זה בתהליכי חקיקה ובהשלכות האפשריות של הדרישה לתסקיר חברתי בתהליכי חקיקה. כמו כן, הדיון יבחן את הישימות של דרישה זו.

לינק להרשמה לכנס ובחירת שולחנות עגולים.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס