ידיעה כתובה |

: שלילת אזרחותו של עלאא זיוד תתעכב

חברה נכתב על ידי

בית המשפט העליון הוציא צו ארעי המורה לעכב את שלילת אזרחותו של עלאא זיוד (יום חמישי, 26.10.17). זאת, בתגובה לערעור שהגישו הארגונים עדאלה והאגודה לזכויות האזרח על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה, שקיבל את בקשת שר הפנים, אריה דרעי, לביטול אזרחותו של זיוד, שהורשע בביצוע עבירות לניסיון לרצח באזור גן שמואל ונגזרו עליו 25 שנות מאסר.

בערעור נטען על ידי עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח, כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי מפלה לרעה את האזרחים הערבים בישראל על רקע זהותם הלאומית ומתייג אותם באופן גזעני. עוד נטען בערעור כי השימוש בביטול האזרחות ככלי הרתעתי, כפי שאישר בית המשפט המחוזי, הינו לתכלית בלתי ראויה: "שיקולי הרתעה הינם לגיטימיים אך ורק במסגרת הדין הפלילי וגם במסגרתו הם אינם בלעדיים, אלא נבחנים בקשר לעונש ומידת ההרתעה שהוא משיג. בית המשפט המחוזי התעלם מהעובדה כי בית המשפט בהליך הפלילי בעניינו של המערער הביא בחשבון את שיקולי ההרתעה והדבר התבטא, בין היתר, באישור עונש מאסר של 25 שנה בנוסף לעונשים נוספים."

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח ביקשו מבית המשפט העליון לבטל את ההחלטה של בית המשפט המחוזי לקבל את בקשת שר הפנים לבטל את אזרחותו של זיוד. כאמור, בית המשפט העליון הוציא עוד באותו היום צו ארעי המורה על עיכוב ביצועו של הליך שלילת אזרחותו של זיוד.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס