יום ראשון   27-09-2020
עדכון חדשות |

: מותר להפגין ללא רישיון

חברה נכתב על ידי

פסק דין בבג"ץ (8.10.2017) קובע שאין למשטרה מקום לדרוש הוצאת רישיון לשם קיום הפגנות נגד שחיתות שלטונית ואין להגביל את מספר המשתתפים בהפגנות אלו.

העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון ועותרים נוספים עוסקת בדרישת משטרת פתח תקוה להוצאת רישיון לקיום ההפגנות, תוך הבהרה מראש שלא יינתן רישיון להמשיך להפגין בכיכר גורן, אלא רק להעברת ההפגנה ל"פארק הגדול" בעיר. בית המשפט, בהרכב של שלושה שופטים, נתן פסק דין נרחב בסוגיית ההפגנות במרחב הציבורי בכלל.

המשטרה דורשת להוציא רישיון להפגנה בעקבות מונח הקבוע בפקודת המשטרה -"נאומים בנושא בעל עניין מדיני". לא נקבעה רשימה של נושאים שייכללו במסגרת המונח. לפיכך בית המשפט קבע כי ההפגנות בכיכר גורן הן הפגנות נגד השחיתות השלטונית, ואינן בעלות אופי פוליטי, ולכן אין מקום לדרוש הוצאת רישיון לשם קיום הפגנות כאלה ואין להגביל את מספר המשתתפים בהפגנות.

צפו בכתבה על ההפגנות בפתח תקווה: 

דרגו - עד כמה הכתבה:
מחדשת
מעניינת
חשובה
עשויה היטב
  נמוך       גבוה

בנוגע להפגנות המכוונות כלפי היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות החקירות נגד ראש הממשלה – קבע בג"ץ כי כמו כל משרת ציבור ודמות ציבורית אחרת, היועמ"ש אינו חסין לביקורת ציבורית, שהיא מותרת ולגיטימית במדינה דמוקרטית. הפגנות אלה אינן מהוות הפעלת לחץ פסול על היועץ  והן מהוות מימוש של הזכות לחופש הביטוי, שהיא בלב זכויות היסוד במדינה דמוקרטית. בית המשפט הדגיש ש"דיני הפגנות" הרגילים אינם תקפים כאן שכן ההפגנות בכיכר גורן אינן בקרבת ביתו של היועץ. בניגוד להפגנות המתקיימות ליד בתיהם של אישי ציבור בהם בד"כ גוברת הזכות לפרטיות.

השופטת אסתר חיות הדגישה, בשם בית המשפט, כי הוא סקר את המצב המשפטי הדומה במדינות אחרות והגיע למסקנה שהסמכות שהחקיקה הישראלית מעניקה למשטרה, לבחון את תוכנה של הפגנה כדי להסיק אם נדרש רישיון כדי לקיימה, היא מרחיקת לחת וקראה למחוקק לתקן את החוק ולהסיר את הסמכות הזו מידי המשטרה. לצד זאת נקבע כי למשטרה יש כלים נוספים בחקיקה כדי להתמודד עם החובה לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור, בין היתר בפקודת המשטרה והחוק לבטיחות במקומות ציבוריים – המחייב מתן הודעה מוקדמת למשטרה על כל התאספות שמעל 500 איש.

השופט עוזי פוגלמן הצטרף לדעתה של השופטת חיות, וציין כי שאלת ה"פוליטיות" של ההפגנה נגזרת מנושא הנאומים ולא מזהותם. השופט יורם דנציגר הצטרף לתוצאת פסק הדין, אך לשיטתו יש לפרש בהרחבה את המונח "נאומים בנושא בעל עניין מדיני" כך שסמכותה של המשטרה לדרוש רישיון בהתבסס על תוכן ההפגנה תהיה רחבה, אך יש להבחין בין הסמכות לבין הפעלת הסמכות, והפעלה זו צריכה להיעשות בצמצום ובמקרים נדירים בלבד.

צפו בזכותון למפגינ.ה כדי ללמוד עוד על הזכות להפגין: (לצפיה בכל הפרקים) 

דרגו - עד כמה הכתבה:
מחדשת
מעניינת
חשובה
עשויה היטב
  נמוך       גבוה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס