ידיעה כתובה |

: מכשול אחד פחות

חברה נכתב על ידי

מתרחבת אמנת הבנקים לסיוע לנשים נפגעות אלימות ביתית השוהות במקלטים: בתקופת השהייה במקלט ולאחריה (18 חודשים) לא יפתחו ו/או יקודמו תיקים בהוצאה לפועל ולא תיגבה ריבית פיגורים על חובות קיימים.

אמנת השירות הבנקאית המיועדת לסייע לנשים נפגעות אלימות ביתית שנאלצו להגיע ולהתגורר במקלטים מתרחבת, כך עולה מנוסח חדש של האמנה אשר היא פרי יוזמה משותפת של עמותת "ידיד" וארגון הקול הנשי עם איגוד הבנקים, הפיקוח על הבנקים ובשיתוף ארגונים חברתיים נוספים כמו "רוח נשית", "פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות", "אשה לאשה", "ויצו" ו"נעמת".

בנוסח החדש של האמנה נכתב כי "על מנת לסייע לנשים לעבור ביתר קלות את תקופת ההסתגלות לחיים עצמאיים בכלל ולחיים פיננסים עצמאיים בפרט, וכדי לנסות להקל ככל שניתן את התמודדות הנשים עם חובותיהן שנוצרו עם/ללא ידיעתן, תנסה המערכת הבנקאית להקל על הנשים בהליכי גביית החוב. מטרת ההסדרה הינה מתן הקלות לנשים במהלך תקופה של כשנה חצי מיום כניסתן למקלט באמצעות השהיית ההליכים ונקיטת צעדים נוספים. הבנקים יפעלו, בהתאם לנסיבות, להשהות את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו כנגד נשים הנמצאות במקלט לנפגעות אלימות ביתית, למשך כשנה וחצי מיום כניסתן למקלט. כמו כן יפעלו הבנקים להשהיית צבירת ריבית הפיגורים על החוב במהלך אותה תקופה. הבנקים יהיו ערוכים ליישם הסדר זה עם פרסומו וגיבושו.

בתמונה מימין לשמאל, שרי רבקין, מנכלי"ת עמותת "ידיד", רן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית ב"ידיד", לילך אשר טופילסקי, מנכלי"ת בנק דיסקונט מתוך חנוכת תערוכת "קרית מלאכי עיר שאוהבת אנשים"

אמנת השירות החדשה, שהושקה בתחילת שנת 2016 ולה שותפים כל הבנקים בישראל, תסייע לנשים שנמצאות במקלטים לנשים נפגעות אלימות ביתית ובדירות מעבר בהתנהלות הפיננסית, במטרה לאפשר להן לנהל את חייהן הכלכליים, לקראת היום שבו יחזרו למסגרת החיים הרגילה. האמנה הוולונטרית גובשה בעקבות הסדר אליו הגיעו הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים לאחר פניית עמותת "ידיד" וארגון "הקול הנשי", ובשיתוף "רוח נשית", "פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות", "אשה לאשה", "ויצו" ו"נעמת".

לאמנה שתי מטרות מרכזיות:

  • העמקת הקשר האישי בין המקלטים לנפגעות אלימות ביתית, לבין הבנקים, באמצעות אנשי קשר יעודיים שמונו לצורך כך בכל אחד מהבנקים. אנשי קשר אלה יעניקו ליווי אישי לנשים שיפנו אליהם ויסיעו להן בתהליך שמטרתו לחלץ אותן מהתלות הפיננסית בבעל המכה, עמו יש להן בדרך כלל חשבון משותף.
  • סיוע לנשים ביצירת חיים פיננסיים חדשים באמצעות פעולות שונות, כגון הקפאת חובות, פריסה נוחה יותר של תשלומי חוב וצעדים נוספים.

עיקר הצעדים בהם נקטה המערכת הבנקאית עד כה:

מינוי איש קשר – כל בנק ימנה איש קשר מיוחד שפרטיו יימסרו לכל המקלטים לנפגעות אלימות ביתית. אנשי הקשר, שהם בעלי הכשרה מיוחדת לטיפול באוכלוסיה זו, יפעלו ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים שבהם מתנהלים חשבונות הנשים. תפקידם יהיה לסייע לנשים בהבנת מצבן הפיננסי ולהעניק להן ליווי שיאפשר להן לקיים חיים פיננסיים עצמאיים.
ביטול הרשאה הדדית בחשבון – אחת הבעיות של החוסות במקלטים לנפגעות אלימות ביתית הנה הרצון של בני זוגן למנוע מהן נגישות לנכסים המשותפים. הבנקים ינסו ככל האפשר למנוע מבן הזוג לנצל לרעה את מצבה הרגיש של אשתו ויבחנו, אם תהיה אפשרות, לסייע לאישה בפתיחת חשבון חדש על שמה והעברת הפעילות הרלוונטית אליו.
יציאה לדרך כלכלית עצמאית – כדי לאפשר לנשים לצאת לדרך כלכלית עצמאית, תוך הפסקת התלות הכלכלית בבן הזוג המכה, יפעלו הבנקים במספרים תחומים: בחינת האפשרות לחלוקה שווה של החוב בחשבון הישן בין שני בני הזוג, על מנת לאפשר לנשים להיפרע מחלקן בחוב הזה, בחינת האפשרות של הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של כחצי שנה, ובחינת האפשרות להעמיד לאישה הלוואה או מסגרת אשראי, כדי לאפשר לה להתנתק מהבעל ולצאת לדרך כלכלית עצמאית.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס