תמלול הכתבה: עובדים במשפחה

מגישה: ומדיור לפנסיה. אנחנו נוטים לחשוב כי אם נשלם את דמי הביטוח הלאומי כל עוד אנחנו עובדים, נזכה לקצבת זקנה ביום פרישה. לאחרונה, סירב הביטוח הלאומי להעניק קצבה זו למי שעבדה בחברה משפחתית. עורכת הדין שייצגה אותה סבורה כי המקרה מייצג עוד עשרות אלפי עובדות ועובדים במשק.

עו"ד יפית מנגל: מדובר בעובדת שעבדה 11 שנים בחברה של בעלה, היא עבדה בפועל, היא הייתה מזכירה יחידה בחברה במשך 11 שנים שילמה דמי ביטוח, מס הכנסה, הוצאו לה תלושים כדין, והיא סברה שהזכויות שלה שמורות. כשהיגעה לגיל זקנה, גיל 62, היא פנתה לביטוח לאומי וביקשה קצבת זקנה הוא אומר לה "את עבדת אבל לא התקיימו יחסי עובד ומעביד לפי כללים שהוא קבע ולכן אנחנו רואים את העבודה שלך במשך כל השנים האלה במסגרת 'עזרה משפחתית' ולכן את לא עובדת על פי חוק הביטוח הלאומי ולכן את לא מבוטחת על פי חוק הביטוח הלאומי".
הביטוח הלאומי יכול היה ליידע את המעסיקים, "דעו לכם שאם אתם מעסיקים עובד שהוא קרוב משפחה אלה ואלה הכללים שאתם צריכים לשמור עליהם", כדי שהם יערכו מראש.

מגישה: לאור הסירוב של ביטוח לאומי להכיר במערכת יחסים של "עובד-מעביד" במקרה זה, דרשה עו"ד מנגל מהביטוח הלאומי החזר רטרואקטיבי לפרמיות ששולמו על ידי העובדת במשך כל 11 שנות עבודתה, בצירוף ריבית.

הביטוח הלאומי מסרב להחזיר את הכספים והוא מציב תנאים שאין לו שום סמכות בחוק. כמו למשל, "תתקנו את כל דוחות החברה ל-11 שנים אחורה", מה לעשות שאי אפשר לתקן. קודם כל זו לא סמכות של הביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוא לא רשות המסים, אין לו סמכות לדרוש תיקונים ואין סמכות לתקן דיווחים ולהתנות את ההחזר בדיווחים כאלה. ומה גם שאי אפשר לעמוד בתנאי הזה, וכך אנשים מוותרים על הזכויות, הכספים נשארים בכיס הביטוח הלאומי וזאת השיטה.

מגישה: עד למועד סגירת המהדורה, לא נתקבלה תגובת המוסד לביטוח לאומי.

סוף תמלול הכתבה: עובדים במשפחה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס