ידיעה כתובה |

: בדרך לתיקון היחס לנשים?

חברה נכתב על ידי

בחודש שעבר קיבל בית הדין הארצי לעבודה את תביעתן של שתי עובדות בעיריית ירושלים על פערי שכר מגדריים לפי חוק שכר שווה וחוק השוויון.
העירייה שנתבעה הן על ידי העובדות, שיוצגו ע"י שדולת הנשים בישראל, והן על ידי נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה תשווה את שכרן של העובדות לשכר הגברים העובדים ותפצה את כל אחת מהתובעות בפיצוי של 75,000 ₪ והוצאות משפט בסך 25,000 ₪.
לטענתן של העותרות, עבודתן זהה לזו של העובדים הגברים המכהנים באותו התפקיד לצידן, ואחריותן אף רחבה יותר, ולמרות זאת, שכרם ודרגותיהם של שני העובדים הגברים גבוהים משכרן שלהן, ומשל כל הנשים העובדות באגף.
בפס"ד נקבע כי התקיימו פערי שכר מגדריים שנבעו, בין היתר, מהסכם קיבוצי המכונה הסכם 99. ההסכם נחתם במטרה לעצור את ריבוי ההסכמים המקומיים, שהגדירו לכל קבוצת עובדים תוספות שכר ייחודיות תוך יצירת פערים בין הקבוצות. במסגרת ההסכם הוחלט על "הקפאת" תמונת המצב הקיימת. בפסק הדין נקבע כי לא ניתן להנציח פערי שכר מגדריים במסגרת הסכמים מקומיים.
בית הדין קיבל במלואה את עמדתה של נציבות השוויון. בתביעתה הציגה הנציבות את חומרת תופעת פערי השכר המגדריים בשוק העבודה בישראל, וטענה כי על רקע המצב הקיים יש חשיבות יתרה בחיזוק חוקי השוויון, ויש ליישם את הפסיקה המקנה הקלות בהוכחת קיום פערי שכר ואפליה. לאור אישור ביה"ד האזורי לכך שהתקיימו פערי שכר בתפקידים זהים, טענה הנציבות כי התקיימה אפליה על רקע מין, ויש לחייב את העירייה בפיצויים על כך מכח חוק השוויון.

IWD2012-2

מאתר הגדה השמאלית

השופטת סיגל דוידוב מוטולה אימצה את עמדת הנציבות וקבעה בפסק הדין כי אכן התקיימה אפליה מחמת מין בעירייה. עוד הוסיפה השופטת כי אפליה נמדדת במבחן התוצאה. לפי הפסיקה אין צורך בכוונה להפלות, ומספיק שהתקיים שיקול מפלה בקבלת החלטה על מנת "להכתים" את ההחלטה כולה. די בהוכחת פערי שכר בתפקיד שווה, על מנת להקים חזקה לפיה הפערים נובעים מאפליה על רקע מין. השופטת הסבירה כי החוק מקל על תובעות הטוענות לאפליה על מנת להתמודד עם המצב הרווח של אפליה מגדרית בשוק העבודה במטרה לערוך שינוי חברתי רחב.
השופטת קבעה כי עצם החלוקה של העירייה את העובדים לקבוצות נפרדות מהווה אפליה על רקע מין היות והחלוקה שבוצעה מוטה מגדרית באופן מובהק.
אז נכון שהזכייה במשפט היא צעד נפלא אבל אסור לשכוח שזה רק צעד אחד במסע ארוך ומפרך להשוואת מעמדן של הנשים בישראל ובעולם.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס