ידיעה כתובה |

: מדד הגיוון של נציבות שוויון בעבודה

חברה נכתב על ידי

מדד הגיוון הוא כלי מדידה חדשני, אשר מספק תמונת מצב של שילוב עובדים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בשוק העבודה הישראלי. המדד הוא כלי נוסף בהטמעת שוויון וגיוון בשוק העבודה – מטרות שהן מחויבות המציאות בישראל בשנת 2016. פיתוחו והכנתו של המדד הם פרי של שיתוף פעולה של חוקרות מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

העבודה על המדד החלה בשנת 2015 וכללה מיפוי של נתוני ייצוג ושכר של קבוצות מופלות בשוק העבודה ופיתוח מדד הגיוון המדרג את ענפי הכלכלה השונים. פרויקט זה הוא חדשני מכמה היבטים: ראשית, הוא מבוסס על שיתוף פעולה כאסטרטגיה שנציבות השוויון אימצה, מתוך הכרה בחשיבות של רתימת בעלי/ות עניין וחבירה אליהם/ן להשגת מטרות משותפות. שנית, פרויקט זה משתמש בידע ובמומחיות מקצועית שפותחו באמצעות מחקר על מנת להניע שינוי חברתי ולהתוות מדיניות בנושא שילוב של קבוצות שונות בשוק העבודה.

נתוני המדד והמיפוי המוצגים בו מספקים נקודת מבט מקיפה על מצב הגיוון בשוק העבודה. בפרק המדד, עשרים ענפי כלכלה מרכזיים מדורגים לפי הייצוג ושוויוניות השכר של חמש קבוצות: נשים, ערבים, ילידי אתיופיה, חרדים ובני 45 ומעלה. הדירוג מופיע הן במשולב והן באופן פרטני לכל קבוצה. פרק המיפוי מניח את התשתית לידע מעמיק ונרחב יותר על דפוסי הייצוג והשכר של הקבוצות, בתוך הענפים השונים, בפילוחים נוספים, לפי מין, קבוצות גיל וגודל הארגון המעסיק.

givun1

חוברת מדד הגיוון מיועדת למעסיקים/ות, המעוניינים/ות לבחון את מצב הגיוון בעסק שלהם/ן, ביחס לענף שאליו הם/ן משתייכים/ות וביחס לשוק העבודה כולו. החוברת מיועדת גם לנציגי/ות ארגונים חברתיים הפועלים לקידום שוויון וגיוון בשוק העבודה, והיא מהווה כלי עבודה הכרחי לגיבוש מענים רלוונטיים ואפקטיביים. עבור נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בישראל , המדד והמיפוי מהווים צעד חשוב בכניסה לתחום של איסוף נתונים מדויקים על פערי השכר והייצוג בכל אחד מהענפים, והם מאפשרים לה לפנות למעסיקים ולאסוף מהם נתונים פרטניים לארגון, באופן ממוקד ומבוסס ידע מחקרי. הנציבות אף שואפת לחשב את המדד מדי שנה כדי לאפשר מעקב אחר השינוי בגיוון התעסוקתי, כמו גם להרחיב את חישוב המדד לענפים כלכליים נוספים ולמשתנים נוספים בשנים הבאות.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס