ידיעה כתובה |

: מדד המגדר 2016

חברה נכתב על ידי

מדד המגדר הוא כלי לבחינת רמת אי השוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן. מדד 2016 מציג תמונה מפורטת ב-12 תחומי חיים שונים: השכלה, עבודה, מגדור מקצועי, בריאות, עוני, מצב משפחתי, זמן, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, וכן אי שוויון בחברה הערבית, ואי שוויון בפריפריה. המדד מאפשר למדוד את רמת אי השוויון בכל תחום בנפרד, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב אי השוויון המגדרי בישראל. מדד 2016 הוצג בועדה לקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי בכנסת בתחילת החודש (2/11/2016).

מדד המגדר נוצר על ידי שוות –המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים. הוא הראשון מסוגו הבוחן אי-שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים בתוך אותה מדינה ולכן נותן תמונת עומק של המבנה החברתי הממוגדר בישראל. מדד המגדר נועד לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים במדינת ישראל. מדד המגדר מספק לארגוני נשים ולגורמים בחברה האזרחית מצע לפעילותם לשינוי יחסי הכוח המגדריים ולקידום צדק מגדרי בישראל.

סיכום תוצאות מדד המגדר לשנת 2016:

הממצא הבולט ביותר המתקבל מהתמונה הרב-שנתית של אי השוויון בין נשים לגברים בישראל הוא יציבותו של הפער המגדרי במרבית התחומים. בבחינת עשור שלם של נתונים (בין 2004-2014), לא ניתן לזהות צמצום ממשי של אי השוויון המגדרי. התחום היחיד בו ניתן להצביע על מגמה של צמצום אי השוויון הוא תחום ההשכלה הגבוהה.
לקריאת עיקרי הממצאים.

מתוך מדד המגדר 2016

מתוך מדד המגדר 2016

נתוני המדד מעידים שעדיין יש פערים הטבועים עמוק במבנה שוק העבודה, בממד העוצמה ובקרב אוכלוסיות מוחלשות – הפריפריה והחברה הערבית. האלימות נגד נשים לא פחתה ונשים עניות מגברים. התחום היחיד שנמצא בו שיפור מתמיד הוא תחום ההשכלה הגבוהה, אך המדד מגלה כי אין די ברכישת השכלה לצמצום הפערים המגדריים בתעסוקה, וכי ההשכלה אינה מביאה להשתלבותן של נשים במשרות מתגמלות יותר או לטשטוש ההבחנה בין מקצועות "נשיים" למקצועות "גבריים", כך שהפערים בשוק העבודה ובעמדות כח והשפעה נותרו כשהיו. עול המשפחה והבית עדיין מוטל ברובו על נשים, וכתוצאה מכך הן עובדות במשרות פחות תובעניות מבחינת שעות העבודה ובמשרות חלקיות, הפוגעות גם ביכולתן להתקדם בעבודה, להרוויח יותר ולצבור זכויות לגיל פרישה.

דוח מדד המגדר 2016 אף מציע המלצות לכיווני פעולה ומדיניות כגון הצבת יעדים מדידים לצמצום הפערים המגדריים, הפעלת אסטרטגיה של הטמעת חשיבה מגדרית, קידום חקיקה שתעגן איסוף נתונים במבט מגדרי באופן שיטתי ורציף, חשיבה חדשה על ההסדרים המגדריים המאפיינים את שוק העבודה ובכלל זה המבנה המגדרי של היחסים שבין המשפחה והעבודה, וחישוב מחדש של החשבונאות הלאומית באופן שעשייתן ותרומתן הכלכלית של נשים יבואו בה לידי ביטוי ויתוגמלו בדרכים שונות. לקריאה נוספת.

כך נראתה הצגת מדד המגדר לפני שלוש שנים. האם אי השוויון הצטמצם מאז?

מדד המגדר (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

המונח "מגדר"מתייחס להגדרות החברתיות של תפקידי גברים ונשים ולציפיות החברתיות המנתבות אותם למיקומים חברתיים שונים בעולם הכלכלי, הפוליטי, האזרחי והתרבותי. המבט המגדרי, מצביע על האופנים שבהם ההסדרים החברתיים הללו, מפרידים בין נשים וגברים ומיצרים אי שוויון ביניהם. כדי לחשוף את המנגנונים המכוננים אי-שוויון יצר "שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית" - את "מדד המגדר", הכולל שורה של מדדים לבחינת אי השוויון בין גברים לנשים.
הופק ע"י: | עלה ב: 16/10/2013

  כתבות ווידאו שחבל לפספס