ידיעה כתובה |

: רק מועצה ציבורית תגן על הצרכן בשוק האשראי

חברה נכתב על ידי

עמותת ידיד בפניה ליושבי ראש הועדות העוסקות ברפורמה בשוק האשראי –"יש להקים מועצה ציבורית להגנת הצרכן בשוק האשראי".

אתמול (27/01/16) פנתה עמותת ידיד במכתב לחברי הכנסת כבל, סלומיאנסקי וכהן, יושבי ראש הועדות שמקדמות את הרפורמה בשוק האשראי במכתב המבקש לאחד את מערכת הפיקוח על שוק האשראי למשקי בית ולהקים מועצה ציבורית להגנה צרכנית פיננסית.

במכתב מתייחס רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד, למרכיבים המרכזיים ברפורמה הצפויה ולחשש שלו שמא טובת הציבור לאו דווקא תבוא לידי ביטוי באמצעותה, "לרפורמה בשוק האשראי שני מרכיבים מרכזיים. הראשון להגדיל את מספר השחקנים בשוק והשני להפחית את מחיר האשראי הצרכני למשקי הבית ולעסקים הזעירים. המטרה הראשונה תושג ללא כל ספק, כבר עתה ניתן למפות את השחקנים הקיימים בשוק והמצפים להרחיב את עסקיהם ולידם את אלו החדשים המבקשים גם הם להתחיל ולספק אשראי צרכני למשקי הבית. הבעיה הגדולה, שעליה אין אף אחד שיכול לתת תשובה חד משמעית היא על השאלה, האם באמת מחיר האשראי הצרכני יפחת. האם הריביות לציבור הרחב, בעיקר מעמד הביניים הנמוך והבינוני, זה שנמצא בעשירונים 5-8 יזכה לקבל אשראי בקלות יותר ובזול יותר. רואי השחורות ואני ביניהם, אומרים שככל הנראה השוק יוצף באשראי אך הסיכוי שמחירו יהיה נמוך משמעותית הינו סיכוי נמוך".

לאחר מכן פונה מלמד לחברי הכנסת ומסביר כי הבעייתיות ברפורמה טמונה למעשה בפיקוח עליה, "עולה חשש … שבקרוב יהיו לפחות 3 מפקחים על שוק האשראי הצרכני בישראל אלא שאף אחד משלושת המפקחים הללו לא יפעל בזיקה ישירה לשמירה על זכויותיו של הצרכן הלווה. מדובר בשלושה גופים אשר למרות הכלים שאמורים להינתן בידיהם על ידי המחוקק יפעלו כל אחד על פי נוהלי עבודה שונים, כפי שהוגדרו בחוקים הנדונים כעת ואשר עיקר עבודתם שמירה על יציבותם של הגופים הפיננסיים במקום על זכויותיהם של משקי הבית הישראלים".

מלמד מסביר כי הדרך היחידה להבטיח את טובת הצרכן הישראלי היא לוודא כי הפיקוח על שוק האשראי יעשה ע"י גוף אחד בלבד, "מועצה להגנה צרכנית פיננסית", אשר תהיה גוף ציבורי שאליו יוכלו לפנות הצרכנים, שהם בעצם הציבור הרחב, בידיעה שהיא החוליה המקשרת בינם לבין מנגנוני האשראי, "אני סבור כי לטובת הצלחתה של הרפורמה יקום מפקח אחד כללי שיעמוד מעל למפקחים הקיימים בצורה של מועצה להגנה צרכנית פיננסית אשר תהייה המפקח הכללי על שוק האשראי החדש, מועצה שתתפקד כגוף המרכז את פניות הציבור, המנתח את עבודת המפקחים הפועלים בשטח ואף נותן להם ציונים על ביצועיהם הלכה למעשה. רק כך יש סיכוי להצלחת הרפורמה".

את המכתב סיים רן מלמד בהפצרה בחברי הכנסת לפעול יחד "כדי להקים את המועצה הציבורית להגנה צרכנית פיננסית אשר תפעל כגוף עצמאי המייצג את זכויות הצרכנים מול כל אחד מהמפקחים העוסקים בפיקוח על אחת מקבוצות השחקנים הוותיקים והחדשים בשוק האשראי למשקי בית".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס