ידיעה כתובה |

: סמסטר ב' יושבת באוניברסיטה הפתוחה?

חברה נכתב על ידי

סכסוך עבודה באוניברסיטה הפתוחה הוכרז ע"י וועד הסגל האקדמי הזוטר בסופ"ש האחרון בשל פגיעה בשכר ובתנאי העובדים כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי. הוועד מאיים להשבית את הלימודים, וגם דורש העסקה ישירה של עובדי הקבלן באוניברסיטה.

״אנו קוראים להנהלת האוניברסיטה להתעשת ולדון בתכנית ההתייעלות של האוניברסיטה עם הגופים הנבחרים של העובדים באופן שקוף והוגן כלפי הסטודנטים. ניהול כושל איננו עילה לפגיעה בעובדים״. אמר הוועד שמאוגד בארגון כח לעובדים והבהיר שאם ההנהלה תמשיך להפר את ההסכם הקיבוצי ולפגוע בעובדים סמסטר ב' לא יתחיל.
הוועד מאגד את 1,300 חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה הגדולה בישראל (כ-50,000 סטודנטים) ובהם מנחים- מרצי האוניברסיטה הפתוחה המלמדים בלמעלה מחמישים מרכזי הלימוד ומרכזים- המנהלים את ההוראה בקורס מבחינה תכנית ואדמיניסטרטיבית. הוועד מוחה על כוונת האוניברסיטה להחיל באורח חד צדדי שינויים בתנאי ההעסקה של סגל ההוראה וזאת בניגוד להסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים לפני שנה בדיוק. לטענת ההנהלה, מטרת הקיצוצים בתנאי ההעסקה של סגל ההוראה, הוא מענה לגרעון תקציבי של 30 מליון ₪ אשר זוהה במהלך השנה האחרונה. אך הנהלת האוניברסיטה סירבה להציג בפני וועד העובדים מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך בקיצוצים. ביום חמישי שעבר (14.1.15) נשלח להנהלה מכתב מחאה משותף של וועד הסגל הזוטר (המאוגד בכוח לעובדים) יחד עם וועד הסגל המנהלי (המאוגד בהסתדרות), דבר המהווה שיתוף פעולה תקדימי בין הוועדים המאוגדים בארגונים נפרדים.

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה

שינויים בוטים ראשונים בתנאי ההעסקה כבר נכנסו לתוקפם ובהם החלטת ההנהלה על אי מתן תשלום למנחים על נסיעות של מעבר ל-50 ק״מ. ״על האוניברסיטה הפתוחה הוטלה המשימה החשובה של הנגשת הפריפריה להשכלה גבוהה״, אומרת שרון קיטרון יו״ר וועד העובדים. ״מנחי האוניברסיטה הגיעו עד היום למרכזים מקצרין ועד אילת. עתה מתנכרת האוניברסיטה למחויבותה זו. הדרישה כי המנחים יממנו חלק מנסיעתם, תצמצם את מספר המנחים שיגיעו למרכזים המרוחקים, תביא לריכוז עבודת האוניברסיטה באזור המרכז ותפגע משמעותית בסטודנטים״ היא מוסיפה.

בצעד סולידרי חשוב כחלק מסכסוך העבודה, ארגון סגל הוראה דורש גם להעביר להעסקה ישירה את עובדי הקבלן המועסקים האוניברסיטה, בהם עובדי ניקיון, שמירה ותחזוקה המועסקים ע״י שבע חברות קבלן. על פי ארגון העובדים הנהלת האוניברסיטה הבטיחה לבדוק את עלות העברת עובדי המתחם להעסקה ישירה, אך בדיקה פשוטה זו ״מתעכבת״ כבר שנה.

צפו בכתבת וידאו על התאגדותם ומאבקם של עובדי האוניברסיטה הפתוחה להסכם קיבוצי ב2009

כוח לעובדים באוניברסיטה הפתוחה (לדף הכתבה »)

שביתת סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה והתארגנות באמצעות כוח לעובדים. מנחים ומרכזי הוראה מספרים על מאבקם.
עלה ב: 12/05/2009

  כתבות ווידאו שחבל לפספס