ידיעה כתובה |

: כך שוללים קצבאות מפלסטינים בירושלים

חברה נכתב על ידי

בחודשים האחרונים נאספו תלונות רבות וקשות שחושפות איך לשכת התעסוקה במזרח ירושלים מכשילה דורשי עבודה פלסטינים ושוללת מהם באופן שיטתי את הזכות לקצבה.

כך זה עובד: לשכת התעסוקה מפנה דורשי עבודה לחברת הנקיון ש.א יובל בע"מ, חברת הנקיון מסרבת לקלוט אותם לעבודה ומסרבת לציין על גבי טופס ההפניה שאינה מעוניינת בהם, ולשכת התעסוקה רושמת לדורשי העבודה סירוב בלתי מנומק בניגוד לתקנות, ובכך מובילה לשלילת קצבתם.
ארגון העובדים מען תיעד 2 דוגמאות של עובדים אשר ביקשו את עזרתו מול לשכת התעסוקה. אברהים הופנה על ידי שירות התעסוקה ביום שני (26.10.2015) אל חברת הנקיון ש.א יובל. מאחר ואברהים כבר הופנה לאותה חברה לפני שנה, וכבר אז לאחר שטרטרה אותו סירבה לקלוט אותו לעבודה, הוא פנה למען כדי לסייע לו. נציג מען דיבר עם מנהל החברה, שמואל, שסירב בתוקף לזמן את אברהים לראיון עבודה, והבהיר כי כלל אינו זקוק לעובדים ולא פנה ללשכה ואף אין לו קשר עם לשכת התעסוקה. יחד עם זאת סרב במפורש למלא את טופס ההפניה של אברהים בהתאם או בכלל.

בניין עיריית ירושלים

בניין עיריית ירושלים

 

במקרה אחר ב- 03.09.2015 נערך לס' ראיון עבודה בחברת ש.א. יובל שהתקיים בתוך לשכת התעסוקה. במהלך הראיון השיבה ס' לשאלות המראיין כי היא מעוניינת לעבוד, אין לה מגבלה רפואית, יש לה ילדים אבל היא יכולה לעבוד בכל שעה שתידרש. בתום הראיון לקח ממנה המראיין את הטפסים והודיע לה כי יתקשר להודיע לה האם היא התקבלה לעבודה. ס' המתינה לטלפון, ולאחר שבוע, ב- 09.09.2015 הודיע לה פקיד לשכת התעסוקה והאחראי על ועדות הערר יעקב בניאשווילי שקצבתה תישלל מאחר והיא סירבה לעבוד. למרות דרישתה הוא לא נתן לה הסבר או הנמקה לרישום הסירוב, וגם לא סיפק לה טופס המנמק את הסיבות לסירוב, כנדרש במקרים אלה על פי נהלי שירות התעסוקה.
מען הגיש ערר בעניינה, דרש את מחיקת הסירוב והבהיר כי ס' מעוניינת לעבוד וממתינה לעבודה. בוועדת הערר אשר התקיימה ב-19.10.2015 גילה נציג מען יואב טמיר כי לא היתה בתיק כל ראיה המצדיקה רישום סירוב, וגם לא היה טופס המדווח על השיחה עם המעסיק, כנדרש. כאשר שאל טמיר את בניאשווילי כיצד רשם לה סירוב ללא טופס ובניגוד לנהלים, ענה לו למרבית התדהמה, כי "הנהלים לא חלים במזרח ירושלים". זוהי למעשה הודאה שלשכת התעסוקה נוקטת במדיניות מפלה כלפי תושבי ירושלים הפלסטינים, והם לא זכאים לזכויות המגיעות לכלל דורשי העבודה בישראל.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס