ידיעה כתובה |

: ההכרעה שלישית בנוגע לחוק ההסתננות

חברה נכתב על ידי

לאחר שתשעה שופטי בג"ץ פסלו שתי גרסאות קודמות של החוק למניעת הסתננות, הערב (שלישי 11.8 בשעה 18:00) תתפרסם ההכרעה בעתירה השלישית נגד התיקון הנוכחי של החוק, שאושר בדצמבר 2014.

התיקון החדש מסדיר את מתקן "חולות" ומאפשר החזקה של מבקשי מקלט בו ל-20 חודשים, עם ספירת התייצבות אחת בשעות הערב. כמו כן, התיקון מאפשר כליאה לשלושה חודשים בכלא "סהרונים" של מבקשי מקלט חדשים המגיעים לישראל.

הגרסה הקודמת אותה פסל בג"ץ איפשרה כליאה ללא הגבלת זמן ב"חולות"; שלוש ספירות במהלך היום וכן כליאה לשנה בכלא "סהרונים" של מבקשי מקלט חדשים המגיעים לישראל. התיקון שנפסל לפני שנתיים איפשר כליאה של מבקשי מקלט חדשים שהגיעו לישראל ב"סהרונים" לשלוש שנים.

holot

תכליותיו של התיקון החדש זהות לאלו שבית המשפט פסל בעבר, ובראשן המטרה המוצהרת "לעודד" יציאה של מבקשי מקלט באמצעות שבירת רוחם, גם במקרים שבהם המדינה מכירה בסכנה הנשקפת להם במדינות מוצאם. בפעמים הקודמות בית המשפט העליון עמד גם על הקושי שבשלילת חירות כאמצעי להרתיע מבקשי מקלט פוטנציאליים. באשר למטרה הנוספת שעליה הצהירו המחוקקים, "מניעת השתקעות בערים", העותרים ציינו כי כליאה של מבקשי מקלט ל-20 חודשים ב"חולות" לא תסייע בקידום תכלית זו, ולא תסייע כהוא זה לתושבי דרום תל אביב ואזורים אחרים המאכלסים מבקשי מקלט. מעבר לתכליות הפסולות שנותרו על כנן, העתירה מבהירה כי גם מתקן "חולות" נותר כשהיה, וכי ביטול שתי ההתייצבויות במהלך היום והגבלת הכליאה אינן משנות את העובדה שהוא שולל את חירותם של אלפים, מאחר ובפועל המוחזקים לא יכולים לעמוד בעלות הנסיעה מדי יום בתחבורה ציבורית ולהתרחק מאזור המתקן.

העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין עודד פלר ויונתן ברמן מהאגודה לזכויות האזרח, עורכי הדין אסף וייצן ורחל פרידמן מהמוקד לפליטים ומהגרים, עורכי הדין ענת בן דור ואלעד כהנא מהתכנית לזכויות פליטים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ועורכת הדין אסנת כהן ליפשיץ מהקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים. העתירה הוגשה גם בשמם של הארגונים א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם והמרכז לקידום פליטים אפריקאים, וכן בשמם של שני מבקשי מקלט, אזרח אריתראה ואזרח סודן, הכלואים מזה כ-10 חודשים במתקן "חולות".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס