ידיעה כתובה |

: שאלת ניגוד העניינים של שר האוצר בנושא הגז

סביבה נכתב על ידי

איכות השלטון בפנייה למשרד המשפטים בקריאה לזירוז הטיפול בחוות הדעת של היועמ"ש בשאלת ניגוד העניינים של שר האוצר בנוגע למשק הגז הטבעי.
התנועה לאיכות השלטון פנתה אתמול (יום ד') למשרד המשפטים בקריאה לפעול לזירוז הבדיקה הדרושה בכל הנוגע לשאלת מניעותו שר האוצר מטיפול בנושאים הקשורים למשק הגז הטבעי. לעמדת התנועה, יש להשלים בדחיפות את הליך הבדיקה, נוכח העובדה שתהליך הסדרת משק הגז ופירוק מונופול הגז מצוי כיום בשלבים מתקדמים ביותר, כאשר להתערבותו של השר עשויה להיות השפעה מכרעת לאור התחייבויותיו לציבור בוחריו ערב הבחירות.

לאחרונה הודיע שר האוצר משה כחלון כי לא יעסוק בנושא אסדרת משק הגז הטבעי, עד לקבלת חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית ניגוד עניינים בו יתכן שהוא מצוי. ניגוד עניינים זה נובע, לכאורה, מקשריו האישיים עם איש העסקים מר יעקב מימון, אשר הינו בין היתר, לפי הנטען, בעל אחזקות בחברת הגז ישראמקו.

צילום מסך מתוך אתר "התנועה לאיכות השלטון"

צילום מסך מתוך אתר "התנועה לאיכות השלטון"

מבירור שערכה התנועה עם משרדי האוצר והמשפטים עלה כי עם כניסתו של מר כחלון לתפקידו כשר האוצר הוא מסר ליועץ המשפטי של משרד האוצר כי הוא נמצא ביחסי חברות קרובים עם מר מימון מזה 18 שנה. בשל יחסים אלו מילא השר שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, שעל בסיסו עתידה להתגבש חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע למגבלותיו של השר בעיסוק בסוגיות השונות הנוגעות למשק הגז הטבעי.

חשיבות פרסום חוות הדעת של היועמ"ש מתעצמת נוכח השלב המתקדם בו מצוי הליך האסדרה הסופית של משק הגז הטבעי. ממש בימים אלו נדונים השינויים והתיקונים הדרושים במתווה הגז שפורסם לאחרונה להערות הציבור, זאת לאחר עריכת השימוע הציבורי הקצר.

gas drill

עפ"י פרסומים, בשל החשש מניגוד עניינים, שר האוצר נמנע לחלוטין מכל עיסוק בסוגיית הקשורות במשק הגז הטבעי – ובכלל זאת מסוגיות עקרוניות והרות גורל שצפויות להשפיע על כלל הציבור. הימנעות מוחלטת זו פוגעת בקידום האינטרס הציבורי ובערך שבקיום הבטחות בחירות.

התנועה פונה בבקשה דחופה למשרד המשפטים לסיים את הבדיקה בכל הנוגע לשאלת מניעותו של שר האוצר מעיסוק בנושא משק הגז הטבעי, כמובן שלא על חשבון איכותה ויסודיותה. לאור הבטחות השר והתחייבויותיו לציבור הבוחרים ערב הבחירות, ישנה חשיבות עליונה לגיבוש מהיר של חוות הדעת בעניינו טרם יסתיימו כל ההליכים הנוגעים לאסדרת משק הגז. לחילופין, קוראת התנעה למשרד המשפטים להעברת חוות דעת משפטית מקדימה אשר תבהיר מהם הנושאים והסוגיות בהם שר האוצר בוודאי אינו מנוע מלעסוק – חלף הותרת ההכרעה בסוגיה חיונית זו ל"סיכום" בלתי פורמאלי בין השר ליועץ המשפטי של משרדו.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס