ידיעה כתובה |

: נייר עמדה – אפליה בחינוך לגיל הרך

חברה נכתב על ידי

לקראת יום הילד, שמצוין היום, מפרסם מרכז עדאלה נייר עמדה בנושא האפלייה במערכת החינוך לגיל הרך.
בנייר העמדה, שכתבו עורכות הדין מונא חדאד וסאוסן זהר ממרכז עדאלה, מוצגים נתונים ממקורות שונים, המעידים על אפלייה חמורה נגד ילדים ערבים-פלסטינים במערכת החינוך:
– נכון לשנת 2014, כ- 75% מהילדים הבדואים אזרחי ישראל בגילאי 3-4 אינם לומדים בגנים, או שאין להם גישה לגני טרום חובה.
– חסרים כ- 1050 גני ילדים ביישובים ערביים. קיים פער משמעותי בין מספר הבקשות שהוגשו לפתיחת גני ילדים ביישובים ערביים לעומת מספר הבקשות שאושרו ע"י משרד החינוך.
– ילדים יהודים לומדים 6 ימים בשבוע (35 שעות שבועיות) בהשוואה לחמישה ימי לימוד בקרב ילדים ערבים (30 שעות שבועיות).
– משרד החינוך מעביר לרשויות מקומיות ערביות רק 693 שקל לילד לצרכי חינוך, וזאת לעומת 807 שקלים לילד לטובת רשויות מקומיות יהודיות.

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה אומרת כי "מחקרים מוכיחים כי קיימת השפעה מכרעת לשנות החיים הראשונות של הילד/ה על התפתחותו/ה הכוללת. למרות שחוק חינוך חובה יחול החל משנת הלימודים הבאה על ילדים מגיל 3 ומעלה, המדינה לא סיפקה תשובות ראויות לגבי מצבם הקשה של גני ילדים ביישובים ערביים. על משרד החינוך לקחת אחריות ולנקוט בצעדים הדרושים על מנת לצמצם את הפערים בין ילדים יהודים לערבים, וביניהם בניית גנים חדשים, הקצאת משאבים שווים, יישום תקצוב דיפרנציאלי והנגשת גני ילדים לילדים בדואים מגיל 3."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס