ידיעה כתובה |

: דו"ח המבקר מאשר – מערכת הבריאות מוזנחת

חברה נכתב על ידי

ממצאי דו"ח מבקר המדינה מאשרים שהמדינה מזניחה את מערכת הבריאות ומפקירה את בריאות תושביה.

תגובת רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה לדו"ח מבקר המדינה:
דו"ח המבקר מעלה בעיות רבות וחמורות במערכת הבריאות בישראל. רבות מהן ידועות זה מכבר ואנו חוזרים ומתריעים עליהן לאורך השנים. הבעיה הבולטת ביותר בדו"ח היא המצוקה התקציבית הקשה ממנה סובלת המערכת, מצוקה כזו שפוגעת ביכולתה למלא אחר מחויבותיה הנובעות מחוקי המדינה (ביטוח בריאות ממלכתי וזכויות החולה).

מצוקה זו באה לידי ביטוי במחסור חמור בתשתיות וכוח אדם, מחסור שלפי המבקר אף מסכן חיי חולים. כמו כן, התקציב החסר לא רק פוגע ביכולת קופות החולים לספק את מלוא השירותים אלא הופך את הקופות לתלותיות באוצר, ואינו מאפשר תכנון נכון לטווח הביניים. טענת הצורך להתייעל, כפי שעולה בדו"ח היא כוזבת כי משמעות ההתייעלות היא ניצול מרבי של משאבים בהתאם ליעדים, אולם שחיקת תקציב הקופות מראש אינה מאפשרת לעמוד ביעדים שקובע החוק. צודק המבקר המציין שראוי שתוגבר השקיפות של תקציבי מערכת הבריאות, בדגש על תאגידי בתי החולים. ראוי אף יותר לדרוש מודל לניהול בתי החולים אשר בהעברת התקציב מייתר ואוסר את קיומם של תאגידי הבריאות. אך כל עוד לא ניתנים משאבים למלא אחר החלטות המדינה לגבי סל הבריאות הרי שהאחריות על המצב היא על אילו הבונים תקציב גרעוני מלכתחילה.
אין ספק, כפי שמעיד על כך המבקר, כי יש קשר הדוק בין המחסור התקציבי לפגיעה המתמדת בזכויות וביחס לחולה – אחד הנושאים הכאובים ביותר עבור רבים. אך אין בכך כדי לתרץ את המצב. על משרד הבריאות ומערכת הבריאות לפעול לשינוי מצב זה ולהציבו בראש סדר העדיפויות.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס