ידיעה כתובה |

: בג"ץ למינוי אישה כמנהלת בתי הדין הרבניים

חברה נכתב על ידי

ביום ב', 1.12, הוגשה עתירה לבג"צ בבקשה לדחות את מינויו של מנכ"ל חדש לבתי הדין הרבניים, במקום הדיין הרב דיכובסקי שסיים את תפקידו באוגוסט השנה.

הארגונים העותרים הם: מבוי סתום, נעמת ויצו, באמצעות עורכות הדין גלי עציון, עירית גזית ובתיה כהנא דרור ממבוי סתום.

העותרות טוענות כי בעוד על שולחן הכנסת מונחות מספר הצעות לתיקון חקיקה, הנדונות בימים אלה, המבקשות לבטל את הפגם הקיים כיום בחוק הדיינים, והמונע מינוי אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. לדברי העותרות שלילת האפשרות למנות אישה לתפקיד מהווה פגיעה חמורה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכן בחוק יסוד חופש העיסוק, והיא מהווה משום הפליית נשים בוטה. הצעת התיקון לחוק מעידה כי הרשות המחוקקת סבורה שיש לאפשר לאישה להתמנות לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים, אומרות העותרות, ועל כן יש בביצוע המינוי עתה משום מחטף.

לאור כל האמור, העותרות מבקשות לדחות את ההחלטה בדבר מינוי מנכ"ל בתי הדין במטרה לאפשר לרשות המחוקקת לשנות את חוק הדיינים באופן שיאפשר בחינת מועמדותן של נשים לתפקיד.

לעתירה 

להחלטת בית המשפט

  כתבות ווידאו שחבל לפספס