ידיעה כתובה |

: תושב קיבוץ? קבל קרקע במבצע

חברה נכתב על ידי

שורה של ארגונים יוצאת נגד ההסדר שאושר במועצת מקרקעי ישראל לפיו תחל מכירת חיסול של הקרקעות הציבוריות בקיבוצים.
פורום הקרקעות הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת תהודה מגנה נחרצות את ההסדר שאושר בתחילת השבוע, ורואה בו פגיעה אנושה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי בכך שמאפשר לקבוצה קטנה בחברה הישראלית ליהנות מהטבות מרחיקות לכת במשאבי הציבור בשעה שרוב רובם של האזרחים מודרים ממנו. מדוע מודרים? מכיוון שההסדר קובע, בין היתר, כי הקיבוץ יהיה רשאי לרכוש במרוכז את זכויות המגורים בהנחה משמעותית, העומדת כעת על 33% מהמחיר המלא עבור מלוא הזכויות על הקרקע, וכן אופציה לקבלת הנחה נוספת בסך 12%. לאחר מכן, יוכל הקיבוץ להקים מבני מגורים ולמכור לחברים חדשים ללא תשלום נוסף למדינה.
סוגיית הבניה בקיבוצים נמצאת במחלוקת כבר שנים רבות. תושבי הקיבוצים מלינים על כך שהמדינה אינה מפשירה מספיק קרקעות לבניה בקיבוצים ובכך מונעת מבנים ממשיכים את האפשרות לבנות בתים בתוך הקיבוץ, מאלצת אותם לעזוב את המשפחה והקהילה, ולהתגורר במושבים סמוכים. מנגד, לאור העובדה כי במרחב העירוני, תושבי עיירות הפיתוח והדיור הציבורי לא זוכים להטבות דומות עבור בנים ממשיכים, והם מפונים מבתים בהם התגוררו למעלה מ-40 שנה, לא ברור מאילו טעמים מכירה המדינה בזכותה של אוכלוסיה אחת לדיור מוזל על פני האחרת.
מעבר לכך, שיעורי התשלום להם יהיו מחויבים הקיבוצים ואופן חישובם אינם מובנים דיים, ולא הובהר מהו האחוז הסופי מערך הקרקע שישלם הקיבוץ עבור רכישת הזכות על הקרקע. כמו כן, לא נערך תחשיב של סכומי הכסף עליהם מוותרת המדינה בהסדר. על כן עולה התהייה כיצד מתכוונת המדינה לספוג את ההפסדים לקופה הציבורית, ובשורה התחתונה, מי ישלם עבור ההטבות הללו.
בטרם הדיון וההצבעה על ההסדר במועצת מקרקעי ישראל ביום א', 31.08.2014, פנו הארגונים לחברי המועצה וקראו להם להימנע מאישור הצעת ההחלטה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס