ידיעה כתובה |

: חשד להפרות הדין ההומניטרי הבינ"ל ע"י צה"ל

מדינה נכתב על ידי

עשרה ארגוני זכויות אדם פנו במכתב דחוף ליהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות נתונים ודיווחים בדבר אופי התקיפות ושיעור הפגיעה באזרחים, באופן שמעלה חשד להפרות חמורות של הדין ההומניטרי הבינלאומי.

הארגונים (בצלם, גישה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, ישדין, עדאלה, מחסוםwatch, שומרי משפט-רבנים למען זכויות האדם, רופאים לזכויות אדם) דורשים מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את הממשלה להימנע מהפרת דיני הלחימה, ולפעול לבחינת מדיניות התקיפה והוראות הפתיחה באש. הארגונים דורשים לברר, אם היועמ"ש קיים ביקורת על הייעוץ המשפטי שסיפקה הפרקליטות הצבאית במסגרת "צוק איתן", וקוראים לו לפעול להקמת מנגנון חקירה חיצוני, עצמאי ואפקטיבי לבחינת החלטות הדרג המדיני והפיקודי, כנדרש על פי הדין הבינלאומי וכפי שעולה גם מפסיקות בג"ץ.

במכתב מצוין, כי מתחילת צוק איתן נהרגו מאות פלסטינים, ונפצעו אלפים. בין ההרוגים הפלסטינים יותר מ-80 ילדים. לפי הערכות האו"ם, שיעור האזרחים מקרב ההרוגים עומד על 70%. במכתב מצוינים כמה מקרים של פגיעות קשות באזרחים. בשכונת שוג'אעיה, חושפים הנתונים שנאספו תמונה קשה של הרג עשרות פלסטינים, מתוכם לפחות 17 ילדים ו- 14 נשים, באופן שמעלה חשש כבד בנוגע לחוקיות הפעולה, ובפרט, להפרתם של עקרונות יסוד בדיני הלחימה, ובראשם עקרון ההבחנה בין לוחמים לאזרחים. הארגונים עומדים על כך שיש להימנע מפעולות שאינן מאפשרות הבחנה בין לוחמים לאזרחים, ולמזער ככל הניתן את הפגיעה באזרחים.

הארגונים מדגישים, כי מתן התרעה או אזהרה לתושבים אינו הופך אותם או את בתיהם למטרה צבאית לגיטימית, ואינו פוטר את הצבא מהחובה להימנע מפגיעה בלתי מובחנת באזור בו הם נמצאים: "בהיעדר אזור מוגן אליו יכולים התושבים להגיע בבטחה ושבו הם יכולים למצוא מחסה ומענה לצורכיהם ההומניטריים, המפקד הצבאי לא יכול לטעון כי הוא נקט אמצעי זהירות מספיקים למניעת הפגיעה."

הארגונים מונים במכתב מספר מקרי פגיעה במטרות אזרחיות מובהקות, דוגמת הפגזת בית הקפה שבו נהרגו 9 אזרחים, הפגזת חוף הים שבמהלכה נהרגו 4 ילדים והפצצת מעון לאנשים עם מוגבלויות, שבה נהרגו שתי חוסות. גם אם היו במקומות התקיפה, כפי שטוען דובר צה"ל, מטרות צבאיות לגיטימיות, הרי שהתוצאות מעלות חשד, שלא ננקטו אמצעי זהירות מספקים למניעת פגיעה באזרחים וכי לא נשקלו שיקולי מידתיות בהחלטה על ביצוע הפעולות.

המכתב סוקר גם מספר מקרים של הפצצת בתי מגורים בהם התגוררו, על פי הודעות דובר צה"ל, אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי. כך, בהפצצת בית משפחת כווארע נהרגו 8 בני אדם, מהם 6 ילדים. בהפצצת בית משפחת חמד שאירעה בערבו של אותו יום, נהרגו 6 בני אדם בשנתם. בהפצצת בית משפחת אל-חאג' נהרגו 8 בני משפחה. 3 ילדים ממשפחת שחייבר, אחים בני 8 ו- 11 ובת דודתם בת ה- 8, נהרגו מפגיעת "טיל אזהרה" שכוון אל בית סמוך. הארגונים עומדים על כך שתקיפת בית מגורים, רק בשל היותו משכנו של פעיל ארגון עוין היא בלתי חוקית, ואף אם נטען כי הבית שימש לפעילות צבאית, יש חובה לשקול שיקולי מידתיות נוכח סכנת הפגיעה באזרחים.

הארגונים מחדדים במכתב, כי הפרת דיני הלחימה על ידי הצד שמנגד אינה מצדיקה ואינה מכשירה הפרת חובותיה של ישראל על פי דיני הלחימה.

למכתב המלא

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס