ידיעה כתובה |

: המח' המשפטית של "ידיד" בדוח על דיור ציבורי

חברה נכתב על ידי

כשלים משפטיים וחסמים ביורוקרטיים מונעים מזכאי ודיירי הדיור הציבורי לממש את זכויותיהם
"בשנים האחרונות התחוללו תמורות אדירות בדיור הציבורי המשפיעות באופן ישיר על דיירי הדיור הציבורי ועל הזכאים לו. למרות זאת לא תוקנו או עודכנו הכללים הקובעים את הזכאות לדיור ציבורי או זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי. המשמעות ברורה, הדיירים המתגוררים בדירות ציבוריות והזכאים הממתינים בתור אינם מצליחים לממש חלק ניכר מזכותם הבסיסית לקורת גג ראויה", כך קובעות עורכות הדין, ורדית דמרי-מדר, מנהלת המחלקה המשפטית של "ידיד" ועו"ד שני רבינוביץ הממונה על תחום הדיור במחלקה, במסמך מיוחד שיוגש היום לחברי הכנסת לרגל יום הדיור הציבורי.

עוד אומרות עורכות הדין דמרי-מדר ורבינוביץ כי " תחום הדיור הציבורי בישראל סובל מנחיתות מבנית הן בשל היקפה של הזכות המוקנית לדייר בדירה הציבורית (חוזית להבדיל מזכות קניינית) והן משום שמרבית הכללים החלים מוסדרים בכללי פעולה בלבד (נהלים וכד') שנקבעים מעת לעת על פי החלטות הממשלה או משרד הבינוי והשיכון, ולא בחקיקה ראשית או משנית.

בדו"ח המפרט סדרה ארוכה של כשלים וחסמים ביורוקרטיים ומשפטיים קובעות עוה"ד דמרי-מדר ורבינוביץ כי המדינה ו/או זרועותיה הארוכות יכולות וצריכות להתערב לשם הבטחת הזכות לקורת גג ובית. זאת, הכל מנקודת מבט ביקורתית המשלבת התבוננות פנימית וחיצונית גם יחד.

בין הפתרונות המוצעים בתחום הדיור הציבורי:

· הגדלת מלאי הדירות הציבוריות, הן על ידי הגדלת תקציב משרד הבינוי והשיכון והן על ידי שימוש בכספים המצויים כבר בתקציב לשם בנייה ורכישת דירות חדשות. הצעת חוק שכתבה "ידיד" הונחה על שולחן הכנסת הקודמת והיא תועלה מחדש בכנסת הנוכחית.
· שילוב אוכלוסיות מוחלשות בפרויקטים של דיור בר השגה, על ידי רכישת דירות על ידי המדינה, לצורך אכלוסן בזכאי הדיור הציבורי ובדרך זו חיזוק האוכלוסייה המוחלשת בדרך שתמנע עוני רב דורי.
· ביצוע עדכונים והתאמות בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי תוך הרחבת הזכאויות והתאמתן למציאות החברתית בישראל כיום, לרבות ולא רק מחיקת נוהל "חסר דירה", המונע ממי שהייתה בבעלותו דירה בעבר לקבל זכאות לדיור ציבורי, וקביעת הזכאות לדיור ציבורי בהתאם למצבם הכלכלי הנוכחי של מבקשי הסיוע ולא על בסיס אירועי העבר. "ידיד" מכינה תיקון מקיף להצעת חוק זו.
· אישור זכאות לדיור ציבורי לכל מי שעומד בתקרה הרלוונטית להרכב משפחתו הן באמצעות קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי והן באמצעות הכנסה מעבודה. ב"ידיד" הוכן תיקון חקיקה בנושא זה.
· מתן בטחון ממשלתי לזכאי הדיור הציבורי הממתין בתור והמתקשה לשכור דירה בשוק החופשי עקב חוסר בערבים, בטחונות וכד'.
· ביטול מנגנון הסירובים כך שיתאפשר לזכאים לבחור להמשיך להמתין בתור ולקבל סיוע בשכר דירה במקום דירה ציבורית. לחלופין, הרחבת רשימת העילות לסירובים מוצדקים. ב"ידיד" הוכן תיקון לנוהל אשר ניתן אף לקדמו בחקיקה ראשית.
· הקמת מנגנון פיקוח מסודר על התנהלות החברות, כזה שיאפשר למבקש בזמן אמת לפנות למשרד הבינוי והשיכון ולבקש סעד.
· הקמת מנגנון פיקוח לשם בחינת המצב התחזקותי של הדירות, והטלת סנקציה על חברות שאינן ממלאות אחר חובות התחזוקה כפי שמופיעות בחקיקה.
· העברת כל ההכנסות משכר הדירה המתקבלות אצל חברות המשכנות לטובת הדיירים בלבד. הצעת חוק בנושא זה כבר הוכנה ותונח על שולחן הכנסת עם כינונה מחדש.
· ביטול נוהל פינוי בגין אי תשלום שכר הדירה.

בסיכום הדו"ח נכתב : "מניתוח כולל של הקשיים שתוארו בדו”ח, ניתן להצביע על שלושה תחומים מרכזיים בהם נדרש שינוי במדיניות הדיור:
היקף הסיוע: הסיוע שניתן על ידי המדינה עבר צמצום משמעותי בעשורים האחרונים. תוצאות צמצום זה מקבלות ביטוי מבהיל בין היתר במספר הדירות הציבוריות, החסרות – אין כל הלימה בין הצורך בדירה ציבורית לבין התנאים לקבלת דיור ציבורי או בין מספר הזכאים בפועל למספר הדירות הפנויות. הסיוע בתחום המשכנתאות בעת שלווים נתקלים בקושי לעמוד בתשלומי המשכנתה, אינו מספק.
בעיית הנציג: שוק הדיור מעוצב, הלכה למעשה, במידה רבה על ידי נציגיהם ושולחיהם של המדינה ושל הבנקים, קרי על ידי אנשי החברות המשכנות. מניתוח חוויות של יחידים ומשפחות עולה כי פעמים רבות היחס כלפיהם נגוע בגזענות, אפליה, זלזול וחוסר כבוד.
נגישות המידע: בכל שלבי ההליך ובכל רמות הסיוע, המידע אודות האפשרויות העומדות בפני המבקשים סיוע והפרוצדורה שנדרשת לשם מיצוי זכויותיהם בתחום אינם נגישים באופן בהיר, אם בכלל".

להורדת הדוח המלא

  כתבות ווידאו שחבל לפספס