ידיעה כתובה |

: עדכון: פס"ד בעתירה למיגון יישובי הבדווים

חברה נכתב על ידי

בעקבות פגיעת הרקטה בצריף משפחת אל-וודג' שהביאה למותו של עודה אל-וודג' בן ה- 32, וכן לפציעה קשה של בתו בת ה- 3 חודשים, אשתו ובנו, פנו באגודה לזכויות האזרח הבוקר אל בג"ץ בבקשה דחופה למתן החלטה בעתירה למיגון כפרי הבדוואים שהוגשה ביום חמישי, 17.7.2014. בבקשה צוין, כי בימים האחרונים היו באזור נפילות נוספות, ובכלל זה בשטח הכפר המוכר אבו קרינאת.
מתוך הבקשה:
"העותרים שבים ומדגישים כי הסכנה הנשקפת לתושבי הכפרים הינה ממשית ואף נושאת פוטנציאל קטלני יותר, וזאת בין היתר לאור אופי הבניה בכפרים (פחונים וצריפים) וההגנה המוגבלת, אם לא המבוטלת, המסופקת לתושבי הכפרים ע"י המערכת ליירוט טילים".

נציגי המדינה טענו כי מיגון הכפרים הבדווים נמצא בעדיפות נמוכה, וכי שיעור הנפילות בהם נמוך יחסית ועמדו על כך שאמצעי המיגון המומלץ לתושבי הכפרים הבדווים בנגב הוא שכיבה על הקרקע. עוד נטען בתגובת המדינה כי החובה להתקין אמצעי מיגון מוטלת בראש ובראשונה על בעלי הבתים, אולם לא נמסרה התייחסות לעובדה שהבתים ביישובים הללו, ברובם פחונים, הם פגיעים במיוחד, וגם לא לעובדה שבמצב החוקי הקיים, כל בניית מיגון ביישובים אלה, כולל המוכרים שבהם, תיחשב כבנייה בלתי חוקית.

עדכון פסק הדין : 

בג"ץ נתן כעת פסק דין חלקי בעתירה למיגון יישובי הבדווים בנגב, וקבע כי לא מצא עילה להתערבות במדיניות המיגון הנוכחית של היישובים. עם זאת, השופטים קבעו כי יש להוסיף ולברר את סוגיית ההיערכות ארוכת-הטווח, והורו למשיבים למסור את התייחסותם לנושא בתוך 30 יום.

בפסק הדין, ציינו השופטים דנציגר, זילברטל וסולברג, כי אין מחלוקת בדבר חובתה העליונה של המדינה להגן על חייהם ועל שלמות גופם של אזרחיה, אולם לא מצאו פגם בהחלטת מערכת הביטחון, שלא להציב מיגוניות בכפרים, ואף ציינו כי הם "סמוכים ובטוחים כי באם ישתנו הנסיבות באופן שיצדיק עקירת מיגוניות ממיקומן הנוכחי והעברתן אל כפרי העותרים – יעדכנו המשיבים את החלטתם". אשר לטענות בדבר תשתיות המיגון בכפרים, קבעו השופטים כי הן ראויות להמשיך ולהתברר, והקצו למשיבים, מערכת הביטחון והמועצות האזוריות, 30 יום למסור את התייחסותם לנושא.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס