ידיעה כתובה |

: מתקן האנרגיה בחוות השקמים אינו עומד בתנאים

סביבה נכתב על ידי

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, עו"ד אורית פרק בנוגע למתן אישור מותנה ל"מפעלי צאן ישראליים בע"מ" ו"שקמים חווה חקלאית בע"מ" החוכרות ומפעילות את "חוות השקמים" להקמת מתקן סולארי. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הרשות לשירותים ציבוריים בחברת החשמל, עו"ד אורית פרקש וביקשה הבהרות, בניהן כיצד ניתן הרישיון לחווה באם לא עמדו בתנאי ההחלטה, הדורשת הצגת הסכם בין מבקש הרישיון לבין בעל הזכויות בקרקע, רשות מקרקעי ישראל, בנוגע להקמת תחנה סולארית והאם הרישיון המותנה עדיין בתוקף.

מבית המשפט העליון ניתן בעבר פסק דין, אשר קיבל את עמדת המינהל לפיה המתקן שנבנה בחווה מנוגד לתנאי חוזה החכירה, שעניינה "הקצאת קרקע למתקנים סולאריים", ועל כן יש לפרקו.
מנהלי חוות השקמים, משפחת שרון, לא אמרו נואש, ובעקבות מאמציהם שר הבינוי והשיכון מוביל מהלך במועצת מקרקעי ישראל לשנות את ההחלטה כך שתאפשר אף לחוכרי קרקע חקלאית שלא בתנאי נחלה לבנות קולטנים סולאריים, במידה והקרקע תהיה באזור עוטף עזה וקו העימות.

התנועה לאיכות השלטון הדגישה בפנייה ליו"ר השירות לשירותים ציבוריים כי יוזמה זו תמוהה ביותר ומעלה חשש כבד כי היא מכפיפה את האינטרס הציבורי לאינטרסים של אנשים פרטיים בעלי קשרים, בניגוד לעקרונות של צדק חלוקתי ובאופן בלתי סביר בעליל.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס