ידיעה כתובה |

: הוועדות שלא נחשפו לדיון ציבורי

חברה נכתב על ידי

אמש, יום ד', ה-23.04.14, פנו שורה של ארגונים חברתיים ליו"ר הוועדה למלחמה בעוני "ועדת אלאלוף", בקריאה לקיים ישיבה נוספת במליאת הוועדה, הפתוחה לציבור, לשם הצגת המסקנות של שתי תתי-ועדות תעסוקה ודיור, שעבדו בצורה סגורה ועבודתן, כמו הדוחות שלהן, טרם נחשפו לציבור.
"ועדה ציבורית, המתיימרת להיות השקופה ביותר בעבודתה, חייבת שתהיה פתוחה לציבור ובוודאי שלפני הצגת המסקנות; שזהו השלב שבו יש אפשרות מהותית להשפיע; חוסר הדיון בשלב זה, מדיר את האנשים החיים בעוני מהשתתפות ממהלך שישפיע בעיקר עליהם" כך כתבו הארגונים למר' אלאלוף.
ועוד טוענים האירגונים, שועדה ציבורית צריכה להיות פתוחה לציבור ולעורר דיון ציבורי ושיתוף הציבור בקביעת מדיניות. מניסיון העבר, בשלב בו ועדות ציבוריות מגישות דוח סופי, והמלצותיו מתורגמות למדיניות ממשלתית מעשית, אין כמעט יכולת השפעה על המדיניות ועל המסקנות. מכאן שחשיפת מסקנות תתי-הוועדות רק עם חשיפת הדוח הסופי של ועדת אלאלוף מנטרלת למעשה את היכולת של הציבור להיות שותף לחלקים קריטיים של הוועדה למאבק בעוני. קרי: קולו של הציבור בכלל, ושל האנשים החיים בעוני בפרט, שוב לא נשמע בהליך שישפיע על גורלם. וזאת בוועדה ששר הרווחה שהקים אותה הצהיר כי תיהיה השקופה בתולדות ישראל.

בין הארגונים החתומים על המכתב- אנו; האגודה לזכויות החולה; האגודה לזכויות האזרח; המכון לאחריות אזרחית, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה; המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי; הפורום למאבק בעוני; כן לזקן; מרכז מוסאוא; סיכוי, העמותה לקידום שיווין אזרחי; עו"סים שינוי; עתידנו; שומרי משפט- רבים למען זכויות האדם, שתיל.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס