ידיעה כתובה |

: בג"ץ: לשקול תקופות מעצר של קטינים פלסטינים

חברה נכתב על ידי

בפסק דין חלקי שניתן בראשון (6.4.2014) בעתירות נגד תקופות המעצר המפלות והמופרזות, החלות על פלסטינים תושבי השטחים (לעומת ישראלים החיים בשטחים), הבהירו שופטי בג"ץ למדינה, כי גם נוכח השינויים שנעשו בעקבות הגשת העתירות, דעתם אינה נוחה משלושה נושאים: תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים, תקופות המעצר החלות על בגירים החשודים בעבירות שאינן מוגדרות כעבירות ביטחוניות, ותקופות המעצר עד תום ההליכים. בית המשפט הורה למדינה לשוב ולשקול עניינים אלה, ולהגיש הודעת עדכון עד יום 15.9.14.

עם זאת, השופטים דחו את העתירה בכל הנוגע לתקופות המעצר החלות על פלסטינים, החשודים בעבירות המוגדרות כביטחוניות, תוך שקבעו כי לאחר ההקלות עליהן הודיעה המדינה בעקבות העתירה, תקופות מעצר אלה סבירות ומידתיות. זאת, אף שעדיין מדובר בתקופות ארוכות יותר בצורה משמעותית מאלה החלות על ישראלים. לדוגמא פרק הזמן בו מותר להחזיק אדם במעצר ראשוני עד להבאה לפני שופט לפלסטיני כיום הוא 96 שעות עם אפשרות להארכה עד ל- 8 ימים, ואילו לישראלי 24 שעות, עם אפשרות להארכה עד ל- 96 שעות.
בין העבירות המוגדרות כביטחוניות לעניין זה: זריקת אבנים (ובכלל זה, לעבר רכוש) וארגון הפגנה ללא רישיון.

לדברי עו"ד לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח, "העתירה הובילה לצמצום הפער המפלה בין פלסטינים לישראלים החיים בשטחים, לעניין תקופות המעצר החלות עליהם, וחשוב מכך – בחלק מהנושאים, בית המשפט הבהיר כי אינו מוכן להסתפק בהתקדמות שהושגה." עם זאת, ציינה עו"ד מרגלית, כי "גם לאחר השינויים החשובים שנעשו, פלסטינים בשטחים עדיין כפופים לתקופות מעצר מפלות בהשוואה לישראלים בשטחים. פלסטיני שנחשד בעבירה צפוי להיעצר לפרק זמן ארוך יותר, בטרם יובא בפני שופט, בהשוואה לישראלי הנחשד באותה עבירה ממש."

כתבה נרחבת שהפקנו בטלוויזיה החברתית על מעצרי קטינים:

מביה"ס לחדר המעצר (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

השליטה הישראלית בשטחים גובה מחיר גם מילדים ולא רק מהמבוגרים. במציאות של אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים, הם לא יודעים האם יחזרו הביתה בשלום לאחר משחק עם חבריהם בשכונה. בשנה החולפת נעצרו 350 ילדים רק בסילוואן. הגיל הולך ויורד, ילדים בגיל 6 או 10 נשלפים ממיטותיהם, או מדרכם לבית הספר לצורך חקירה או מסירת עדות וישנו מקרה של ילד בן 4 שהוזמן לחקירה במשטרה.
הופק ע"י: | עלה ב: 09/01/2014

  כתבות ווידאו שחבל לפספס