ידיעה כתובה |

: מחר: דיון ב"חוק ההסתננות" החדש

חברה נכתב על ידי

מחר (26/3/2014) תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה ב"חוק ההסתננות החדש", המאפשר לכלוא מבקשי מקלט המגיעים לישראל מאפריקה למשך שנה ללא משפט ולהחזיק מבקשי מקלט לתקופה שאינה מוגבלת בזמן במתקן שהייה פתוח. כזכור, בחודש ספטמבר האחרון פסק בית משפט העליון בהרכב מורחב של 9 שופטים כי "כליאת מבקשי מקלט במעצר מנהלי ממושך אינה חוקתית" וכי הוא מנוגד להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התיקון לחוק, שהעבירו הממשלה והכנסת כשלושה חודשים לאחר פסק הדין של בית משפט העליון, שקודם בהליך מזורז, כולל הסדר חמור יותר מזה שפסל בג"ץ. משמעותו, המשך כליאה של מבקשי מקלט ללא משפט, כאשר האפשרות היחידה עבורם היא לשוב למדינתם. האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגונים עמיתים, עתרו לבג"ץ גם נגד החוק החדש.

refugees-9-12-11

צילום: שרית פרקול

  כתבות ווידאו שחבל לפספס